Wielkopolska FPP

 

 Wielkopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich

 

 Związek Pracodawców Mentor Biznesu zrzesza firmy interesujące się rozwojem oraz poszerzeniem współpracy na terenie całego kraju.

 Jako Wielkopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich uczestniczy w lokalnych debatach Rady Dialogu Społecznego nt. rozwiązywania problemów,

 z którymi borykają się przedsiębiorcy.

 Uczestniczymy czynnie w zmianach przepisów i legislacji.