Spotkanie Noworoczne

Spotkanie Noworoczne Wielkopolskiej FPP

 

13 stycznia 2022r. w Poznaniu odbyło się spotkanie noworoczne „Nie samym biznesem przedsiębiorca żyje”, którego gospodarzem była Prezes Związku Pracodawców Mentor Biznesu Swietłana Walczak.

         

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2Qqhhrt4YBoLoZ14VONjdXv3WqAZ068lWrPuwpk8VTpOCjlxH3_DkfSc0&v=sybuHuZxOLE&feature=youtu.be 

  

W ramach spotkania, zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji Przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich Marka Kowalskiego  w zakresie Polskiego Ładu oraz korzyści z przystąpienia do FPP. Uczestnicy mogli aktywnie zaangażować się w warsztaty Pani Agnieszki Nadstawnej – Coacha Inteligncji Emocjonalnej oraz Trenera Kreatywności i Zarządzania.

W programie znalazł się również pokaz malowania obrazu na żywo przez artystkę Tetianę Nikonchuk, a następie licytacja na rzecz Centrum Praw Kobiet w Poznaniu, które reprezentowała Pani Wioletta Rybicka.

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym  Fundacja dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

 

Cieszymy się, że nasza organizacja mobilizuje pracodawców i przedsiębiorców do pomocy potrzebującym.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.