Podsumowanie edycji 2022

 

 

System zarządzania lekami, aplikacja zapobiegająca długim hospitalizacjom

i rozwiązanie chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi

z wielochorobowości – to trzy zwycięskie projekty e-Health Hackathonu.

 

 

Projekt edukacyjny e-Health Hackathon powstał pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub, firm Janssen Polska oraz Roche Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Partnerami i patronami wydarzenia są: Public Policy, Agencja Badań Medycznych, Centrum e-Zdrowia, Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Patronat honorowy nad wydarzeniem

objęło Ministerstwo Zdrowia.


I miejsce zdobył zespół studentów Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – Health Improvers

 

        

 

II miejsce zdobył zespół HyperCardio, który swoje rozwiązanie oparł na sztucznej inteligencji w celu ochrony pacjentów przed negatywnymi

interakcjami wynikającymi z wielochorobowości towarzyszącej niewydolności serca

 

       

 

III miejsce zdobył zespół reprezentowany przez studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni HeartBeatNotFoundException

za projekt mający rozwiązać problem wielodniowej hospitalizacji na oddziale kardiologicznym, która niesie ryzyko infekcji u pacjenta oraz

jest kosztowna dla systemu ochrony zdrowia

 

      

 

 Galeria zdjęć: