Nowy Ład

 

 Patronat Federacji Przedsiębiorców Polskich - Nowy Ład, Szanse i zagrożenia dla polskich pracodawców 

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Nowy Ład, Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r.

Konferencja będzie poświęcona wyzwaniom jakie stoją przed pracodawcami w kontekście zmian technologicznych, problemów demograficznych oraz ogólnoświatowej

walki o talenty. Co istotne, zostanie dokonana próba oceny, w jakim zakresie Program Nowy Ład może pomóc w ich sprostaniu. W dyskusji na ten temat wezmą udział

przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki oraz biznesu.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegóły oraz informacje o sposobie rejestracji: https://newdeal.com.pl/