Nowe PZP

 

 

 

 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W USŁUGACH SPRZĄTANIA

 linki do rejestracji:

 dzień 1 

 https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MTM=

 dzień 2 
 https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MTQ= 

 dzień 3
 https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MTU=

 -------------------------------------------------------------------------