Nominacje

 

      

 Profesor Grażyna Spytek-Bandurska ekspertka ds. prawa pracy i dialogu społecznego

                              Federacji Przedsiębiorców Polskich została powołana

                   przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do Rady  Dialogu Społecznego