Konferencja ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

21 kwietnia 2021 w trybie online odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych”

współorganizowana przez   Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Nad wydarzeniem patronaty honorowe objęli Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orazOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, natomiast patronat medialny sprawował miesięcznik „Monitor Prawa Pracy”. Przedmiotem obrad konferencji były dwa kluczowe zagadnienia: umowy cywilnoprawne jako tytuł ubezpieczenia społecznego oraz stosowanie prawa ubezpieczeń społecznych w okresie zagrożenia pandemią COVID-19. Ta aktualna tematyka zgromadziła licznie przedstawicieli środowisk akademickich, świata biznesu, organów władzy publicznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz studentów.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali - Rektor ALK, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek oraz Marek Kowalski Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, którzy wyrazili zadowolenie z podjęcia w dyskusji naukowej i eksperckiej tak ważnych i aktualnych zagadnień ubezpieczeń społecznych mających duże znaczenie dla podmiotów gospodarczych, a także systemu społeczno-ekonomicznego państwa.

 

Wykład inauguracyjny pt. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne, prawne i finansowe ubezpieczeń społecznych wygłosiła prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS. Po wystąpieniach przedstawicieli środowiska naukowego odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. Grażynę Spytek-Bandurską, UW, eksperta prawa pracy FPP z udziałem: dr Marka Niedużaka, Wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS; Katarzyny Mrzygłockiej, Poseł na Sejm RP, dr Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz przedstawicieli partnerów społecznych: Sebastiana Koćwina, Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Marka Kowalskiego, Przewodniczącego FPP.


Uczestnicy panelu wskazywali na bieżące problemy ubezpieczeń społecznych oraz kierunkowe rozwiązania służące poprawie sytuacji, zarówno odnoszące się do działań bieżących, jak i długookresowych mających zapewnić stabilność ubezpieczeń społecznych.