Komunikaty FPP

17 czerwca 2021
FPP – urząd będzie albo tani albo sprawny i efektywny
Nie można zamrażać płac budżetówki

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2022 rok przewidują zerowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W ocenie FPP nie jest to właściwy czas na zamrożenie płac w sektorze publicznym. Wskaźnik wzrostu płac w budżetówce pozostawał zamrożony przez całą dekadę – od 2009 do 2019 r. W takiej sytuacji utrzymanie wykwalifikowanych i zmotywowanych kadr w administracji oraz pozostałych jednostkach staje się niemożliwym wyzwaniem.

więcej  arrow
15 czerwca 2021
FPP: Białorusini potrzebują naszej pomocy!
Federacja Przedsiębiorców Polskich oferuje bezpłatną pomoc dla Białorusinów w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne wprowadzenie rozwiązań, które pomogą Białorusinom przybywającym do Polski. Sytuacja na Białorusi jest bardziej dramatyczna niż się wydaje. Od sierpnia 2020 roku na Białorusi zarejestrowano już ponad 40 000 represjonowanych osób. Od 9 sierpnia 2020 roku ponad 10 000 Białorusinów wyjechało do Polski, ale tylko 600 osób zwróciło się z prośbą o ochronę międzynarodową. Trzeba natychmiast uprościć procedury zatrudnienia Białorusinów w Polsce, zapewnić opiekę medyczną i pomoc w zorganizowaniu życia w Polsce. Ponadto FPP proponuje bezpłatną pomoc dla Białorusinów w zakresie procedur formalnych i kontaktów z urzędami oraz przy poszukiwaniu pracy.

więcej  arrow
8 czerwca 2021
FPP: będą dodatki COVIDowe dla zawodów niemedycznych
Wspólny wniosek FPP, NSZZ Solidarność i OPZZ zaakceptowany przez Ministra Zdrowia

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wspólnie z NSZZ Solidarność i OPZZ wystąpiły do Ministra Zdrowia o objęcie dodatkami COVID-owymi pracowników nie wykonujących zawodów medycznych, a zaangażowanych w walkę z pandemią. Apel ten spotkał się z pozytywnym odzewem Ministra Zdrowia. Dzięki temu kilkadziesiąt tysięcy osób otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości 5000 zł brutto. Szczegółowe kryteria przyznania dodatku określi Narodowy Fundusz Zdrowia.

więcej  arrow
2 czerwca 2021
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Izba Gospodarcza Farmacja Polska podpisały porozumienie o współpracy

Polska Izba Gospodarcza Farmacja Polska to najdłużej funkcjonująca w Polsce Izba Gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców reprezentujących firmy ze wszystkich szczebli łańcucha produkcji i dostaw leków. Dzięki współpracy obie organizacje będą wspierać prowadzenie dialogu z interesariuszami oraz podejmować wspólnie działania na rzecz budowy transparentnego i efektywnego systemu ochrony zdrowia.

 

więcej  arrow
1 czerwca 2021
FPP – rząd zabił pożyczki, lombardy zbijają kokosy
Trzeba uregulować rynek lombardów i zapewnić ochronę konsumentom

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) alarmuje, że pilnie trzeba uregulować działalność lombardów – które przejęły rynek od firm pożyczkowych po wprowadzeniu restrykcji prawnych. W ten sposób legalnie działające firmy pożyczkowe – które podlegają drobiazgowym regulacjom – mają ograniczone możliwości działania, podczas gdy lombardy zbijają kokosy, skutecznie omijając wszelkie przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego. 

więcej  arrow