IPRA Golden World Award

 

           Miło nam poinformować, że Federacja Przedsiębiorców Polskich została nagrodzona w konkursie

                                            IPRA Golden World Awards 2022 w kategorii Public Affairs

 

                                                                    

 


Nagrodzono działania FPP na rzecz zwiększenia możliwości zapewniania benefitów żywieniowych przez pracodawców na rzecz ich pracowników.

 

Federacja Polskich Przedsiębiorców (FPP) dążyła do zwiększenia prawnych limitów świadczeń pracowniczych w postaci bonów na posiłki, które mogą

być przyznawane przez pracodawców. Było to ważne dla sektora gastronomicznego, dramatycznie dotkniętego pandemią COVID-19 i mogło wesprzeć

ten sektor. Proponowane rozwiązanie przyniosłoby również większe dochody budżetu państwa dzięki wyższemu VAT. Efektem końcowym działań było

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2022 r. podwyższające wartość świadczeń żywnościowych ze 190 zł do 300 zł,

wzrost o 58% i pierwsze takie rozporządzenie od 18 lat.