GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY

 

  

 

Z przyjemnością zapraszamy do przystąpienia do programu certyfikacji GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY. To program organizowany przez  TÜV Rheinland Polska w celu propagowania idei utrzymania czystości. Patronami programu są Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Związek Pracodawców Outsourcingu.

 

Wymagania klientów sprawiły, że przedsiębiorstwa korzystające z usług firm zajmujących się utrzymaniem czystości, coraz częściej wybierają te podmioty, które posiadają odpowiednie certyfikaty jakości. Decyzje przedsiębiorców w tym zakresie podyktowane są zarówno oczekiwaniami co do jakości usług oraz zwiększenia zaufania ze strony klientów.

 

Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny nadawany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. daje zleceniodawcom pewność, że firma, którą wybrali świadczy najwyższą jakość usług. Aby uzyskać certyfikat Gwarant Czystości i Higieny, firmy sprzątające są poddawane starannej ocenie opartej o szerokie spektrum kryteriów. Eksperci TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. drobiazgowo weryfikują stosowane technologie, kwalifikacje personelu, wiarygodność, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo informacji. Dzięki temu klienci firm wyróżnionych Gwarantem Czystości i Higieny zyskują potwierdzenie wyboru solidnych i rzetelnych partnerów.

 

Ponadto Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny nadawany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest doskonałym kryterium w zamówieniach publicznych (SIWZ) i często wymóg wobec każdej firmy świadczącej usługi czystościowe i zapewniającej bezpieczeństwo sanitarne w zamówieniach na rynku otwartym.

 

Podobnie jak norma ISO 9001, Gwarant Czystości i Higieny odnosi się do zarządzania, jest jednak programem ukierunkowanym na problemy konkretnej branży. Gwarant Czystości i Higieny to projekt precyzyjnie dostosowany do potrzeb rynku usług utrzymania czystości, co czyni go programem unikatowym.

 

Charakterystyczną cechą Gwaranta Czystości i Higieny jest również zdolność do aktualizacji. Kapituła programu jest otwarta na propozycje wprowadzania w nim zmian, tak aby jego wymagania były nieustannie dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku.

 

Mamy nadzieję, że rozwój programu Gwarant Czystości i Higieny i udział w nim jak największej liczby firm z branży utrzymania czystości przyczyni się do integracji środowiska producentów, dystrybutorów i firm sprzątających. Ich efektywna i ukierunkowana na jakość usług współpraca jest korzystna dla nas wszystkich.

 

Każda firma, który otrzyma certyfikat Gwaranta Czystości i Higieny zostanie wpisana do ogólnodostępnej bazy Certipedia oraz otrzyma indywidualny numer ID.

 

Korzyści dla firm z branży utrzymania czystości wynikające z udziału w programie Gwarant Czystości i Higieny:

 • Uzyskanie certyfikatu jakości „Gwarant Czystości i Higieny”
 • Umieszczenie nazwy firmy w wykazie organizacji certyfikowanych przez TÜV Rheinland na międzynarodowej platformie internetowej Certipedia
 • Wzmocnienie prestiżu wizerunku firmy
 • Szeroka promocja
 • Nawiązanie nowych kontaktów handlowych
 • Wzrost zaufania ze strony klientów

 

Korzyści dla przedsiębiorstw korzystających z usług firm sprzątających posiadających certyfikat jakości „Gwarant Czystości i Higieny”:

 • Wysoka jakość usług
 • Współpraca z profesjonalnie przygotowanym usługodawcą
 • Lepsze postrzeganie firmy przez jej klientów
 • Wzrost konkurencyjności na rynku
 • Wpływ na propagowanie idei utrzymania czystości
 • Zwiększenie zaufania zarówno wśród klientów jak i kontrahentów