Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest patronem Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, 14-16 marca 2022

 

https://torun.przetargipubliczne.pl/

 

To ogólnopolska i cykliczna konferencja skierowana do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników wydziałów inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów. Forum cieszy się coraz większą popularnością . Konferencja jest poświęcona najistotniejszym i najbardziej problematycznym kwestiom związanym z realizacją zamówień publicznych na roboty budowlane.

 

Zagadnienia poruszane w trakcie forum:

- dokumentacja projektowa wg pzp, a projekt techniczny jako element projektu budowlanego,

- naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach na roboty budowlane – przegląd aktualnego orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej,

- rodzaje wynagrodzeń w robotach budowlanych,

- nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości w zp na roboty budowlane.

 

 Więcej informacji można znaleźć tutaj: