Fit for Future Platform

                      

             Grzegorz Lang- Dyrektor ds. Prawnych FPP został powołany na członka

 Stakeholder group of the Fit for Future Platform działającej przy Komisji Europejskiej