Dezinformacja i bezpieczeństwo

 

Dezinformacja i bezpieczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej

 

Co trzecią firmę dotyka kwestia bezpieczeństwa cyfrowego i dezinformacji. To pokazuje nam skalę zjawiska.

Polscy przedsiębiorcy widzą w nim wyzwanie. Dostrzegają, że przekłada się to na wyniki finansowe firm i że to jest obszar,

który wymaga bardzo szybkich inwestycji i który stanowi o „być albo nie być” podmiotu na danym rynku.

Próba „odkręcenia” efektów dezinformacji jest bardzo trudna. Pandemia, wojna w Ukrainie, coraz szybszy rozwój sfery cyfrowej

i różnego rodzaju platform spowodowały, że dyskutujemy dziś o tym jako o jednym z kluczowych zagrożeń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.