Art Front Ukraine

 

               Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Stowarzyszenie Pokolenie

        oraz współorganizatorzy: Polski Zespół Humanitarny i Штаб „Наша-Всюди”

 

                                                       mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie

 

                     To wciąż jest nasza wojna. Art Front Ukraine

 

 

 

                                           Wdarzenie objął partonatem Premier Mateusz Morawiecki