BGK

W dniu 6 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”  organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konferencji było przedstawienie efektów realizowanych przez BGK od 2013 r. programów wsparcia przedsiębiorców w postaci udzielanych gwarancji kredytowych. Jednym z prelegentów był Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), który omówił determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie aneksu do umowy między BGK a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w wyniku którego do polskich przedsiębiorców trafi dodatkowe wsparcie o wartości 10,5 mld zł.


Konferencje / 2020-02_BGK1.jpeg

 

 

BGK

   Konferencje / 2020_02_20_BGK.jpg