Komunikaty FPP

14 września 2022
FPP: Budżet na zdrowie w 2023 r. jest realnie chudszy, a inflacja zjada dostęp do świadczeń
Może brakować aż 93,5 mld zł na zdrowie rocznie

MONITOR FINANSOWANIA OCHORNY ZDROWIA: http://calpe.pl/monitor

więcej  arrow
6 września 2022
FPP: Spółki komunalne muszą stosować zamówienia publiczne
Urząd Zamówień Publicznych potwierdza taką interpretację prawa

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy w pełni poprzeć stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych wobec postulatu Związku Miast Polskich w sprawie zwolnienia spółek komunalnych z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, gdy prowadzą działalność komercyjną. Spółki komunalne korzystające ze szczególnej pozycji w związku z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej musza stosować zamówienia, nawet jeżeli równocześnie prowadzą działalność komercyjną. Tylko w ten sposób jest szansa na zachowanie równej konkurencji na rynku i zapewnienie szerokiego dostępu do zamówień udzielanych ze środków o charakterze publicznym. Publiczny charakter rodzi obowiązki publiczne.

więcej  arrow
2 września 2022
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Marszałek Witek w sprawie 10H

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do Marszałek Elżbiety Witek z apelem o rozpoczęcie parlamentarnego etapu prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w połowie lipca br. W ramach tego projektu przewiduje się liberalizację zasad realizacji inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Mając na uwadze obecny kryzys energetyczny oraz wysokie ceny nośników energii takich jak węgiel kamienny oraz gaz ziemny, a także obawy o dostępność tych paliw, odnawialne źródła energii – w tym szczególnie lądowe farmy wiatrowe – stanowią bezcenną alternatywę oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

więcej  arrow