Komunikaty FPP

28 września 2021
FPP – Projekt ustawy o ROP ma za dużo błędów
System zbierania oraz przetwarzania odpadów musi być efektywny i transparentny

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu projekt wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)  ma wiele błędów i wymaga całkowitego przepisania. Założone mechanizmy nie tworzą systemowej poprawy pozwalającej na zwiększenie poziomu zbieranych i przetwarzanych odpadów. Jaskrawe naruszenia Dyrektywy 2018/851  sprawiają, że polski system znacząco oddaliłby się od założeń Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Ponadto opłaty będą ustalane odgórnie, bez jakichkolwiek konsultacji i bez powiązania z realnymi kosztami zbiórki.

więcej  arrow
21 września 2021
FPP – System kaucyjny trzeba uzupełnić o puszkę aluminiową
System zarządzany przez wprowadzających to dobre rozwiązanie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że system kaucyjny musi być przede wszystkim wygodny dla konsumenta – dlatego FPP pozytywnie ocenia wiele elementów zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we wpisie ustawy o systemie kaucyjnym do wykazu prac rady ministrów. Dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z obowiązku posiadania paragonu oraz stworzenie jednego systemu na poziomie całego kraju, zarządzanego przez wprowadzających. FPP postuluje, by przedstawiciele handlu – jako ważni gracze systemu kaucyjnego – mieli możliwość udziału w strukturach operatora. Takie rozwiązanie pozwoli na harmonijna współpracę producentów i handlu dla wygody konsumenta oraz osiągnięcie jak najwyższej skuteczności systemu. System trzeba też koniecznie rozszerzyć o puszki aluminiowe.

więcej  arrow
7 września 2021
FPP: 7% na zdrowie niepewne?
Budżet państwa będzie musiał dopłacić nawet 44 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że projekt ustawy zwany jako 7% PKB zakłada przyspieszenie wzrostu finansowania zdrowia – Polska miałaby przeznaczać 6% PKB na zdrowie w 2023 r., a do 2027 r. powinno to być 7% PKB. Źródłem finansowania, zwłaszcza na początkowym etapie, miałyby być zwiększone wpływy ze składki zdrowotnej od osób prowadzących działalność gospodarczą.

więcej  arrow