Komunikaty FPP

17 sierpnia 2021
FPP – głodowe stawki wyżywienia w szpitalach?
Rażąco niskie stawki na żywienie chorych dzieci są niedopuszczalne!

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że stawka za wyżywienie w szpitalach jest często głodowa – co jest udokumentowane przetargami publicznymi. Przykładowo w przetargu na żywienie pacjentów w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu stawka za osobodzień została określona na 13,30 zł. To znacznie poniżej kosztów i niemożliwe do realizacji w dzisiejszych realiach cenowych i inflacyjnych. Co więcej – szpital już dwukrotnie unieważniał postępowania przetargowe, ponieważ wszystkie złożone oferty były znacznie wyższe niż 13 zł. Czy dyrektor szpitala w końcu uwierzy, że stawka wyżywienia dla pacjentów musi być wyższa?

więcej  arrow