Komunikaty FPP

27 lipca 2021
FPP: nie stać nas na kolejny lockdown
FPP ponownie apeluje do rządu o przepisy chroniące przed lockdownem

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) jako pierwsza organizacja przedsiębiorców apelowała o wprowadzenie przepisów, które ochronią gospodarkę przed kolejnym lockdownem. Minęło 14 dni, a rząd nie podjął żadnej wiążącej decyzji. Dalsze przeciąganie sprawy tylko pogorszy sytuację. Każdy lockdown to zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy i przedsiębiorstw, będących często dorobkiem całego życia. Upadek polskich firm zmniejszy potencjał naszej gospodarki narodowej oraz wystawi je na wrogie przejęcia. Przerwanie ciągłości działania przedsiębiorstw w trakcie czwartej fali pandemii wyrządzi ogromne szkody. Dlatego FPP ponownie apeluje do rządu o pilne wprowadzenie niezbędnych przepisów – wszystko wskazuje na to, że kolejna fala rozpocznie się najpóźniej w połowie sierpnia.

więcej  arrow
15 lipca 2021
STANOWISKO FPP

Stanowisko Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczące rekomendacji rozwiązań, które wspierają wzrost poziomu wyszczepień na COVID-19 i pomogą ograniczyć straty w przypadku kolejnych fal epidemii, opublikowanych przed Federację Przedsiębiorców Polskich w dniu 13 lipca 2021 r.

więcej  arrow
13 lipca 2021
FPP – niezaszczepieni to 37 mld zł potencjalnych strat dla gospodarki i 13 mld zł na pomoc zamkniętym branżom
Stan epidemii uzasadnia wymóg szczepień – konieczne nowe regulacje

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) opracowała pakiet rozwiązań, które wspierają wzrost poziomu wyszczepień na COVID-19 i pomogą ograniczyć straty w przypadku kolejnych fal epidemii – zarówno dla zdrowia publicznego, gospodarki, jak i finansów publicznych. Dzięki propozycjom FPP straty podczas potencjalnej 4. fali pandemii mogą zostać pomniejszone nawet o 70%. Można będzie także uniknąć ponownych lockdownów, które paraliżowałaby nie tylko gospodarkę, ale również system ochrony zdrowia. Przykład Francji, gdzie wczoraj tuż po ogłoszeniu zapowiedzi wprowadzenia podobnych rozwiązań na szczepienia zarejestrowało się ponad 900 tys. osób pokazuje, że takie działania mogą bardzo skutecznie wpłynąć na przyspieszenie akcji szczepień.

więcej  arrow
6 lipca 2021
FPP – już ponad 6% emerytów bez minimalnej emerytury
Od 2011 roku liczba osób bez minimalnej emerytury wzrosła 15-krotnie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że z najnowszych danych ZUS na temat struktury wysokości emerytur po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2021 r. wynika, że aż 365 tys. osób pobierało świadczenie emerytalne w kwocie niższej niż obowiązująca emerytura minimalna (1250,88 zł brutto). Osoby te stanowią 6,1% ogółu emerytów w Polsce. Dla porównania, w marcu 2020 r. emeryturę poniżej minimum otrzymywało 333 tys. osób, co oznacza wzrost w ciągu roku o 32 tys. Natomiast jeszcze 10 lat temu problem emerytur niższych minimalne dotyczył zaledwie 24 tys. osób. Od roku 2011 liczba emerytów pozbawionych ustawowo zagwarantowanej kwoty świadczenia zwiększyła się aż 15-krotnie. W stosunku do roku 2015 jest to wzrost ponad 3-krotny.

więcej  arrow
1 lipca 2021
FPP – pandemia zwiększyła szarą strefę w branży hazardowej
Pora zmienić przepisy, by skutecznie eliminować nielegalne gry hazardowe

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że pandemia COVID wzmocniła szarą strefę w branży hazardowej – a obecnie funkcjonujące przepisy nie wystarczą, by ją ograniczyć w przyszłości. Przyczynami są m.in.: mało skuteczny system eliminowania nielegalnych firm, które nie przestrzegają prawa oraz brak świadomości Polaków, że uczestniczą w nielegalnych grach hazardowych. Niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz mądra rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty. Państwo musi zadbać o zwiększenie świadomości Polaków korzystających z tego typu rozrywki w sieci i poza nią. Polacy powinni wiedzieć czy grają legalnie czy nie, a legalne firmy powinny mieć możliwość informowania o swojej działalności. Pomoże to skutecznie walczyć z szarą i czarną strefą w branży hazardowej.

więcej  arrow