Komunikaty FPP

25 maja 2021
IBRiS: Polacy skłonni dopłacić 30 zł miesięcznie do składki zdrowotnej
FPP – pakiet dla ratowania zdrowia Polaków

Według badań IBRiS  Polacy są skłonni dopłacić 30 zł miesięcznie do składki zdrowotnej, a średnio kwota ta wynosi aż 55 zł. Wyższą składkę zdrowotną przeznaczoną na ochronę zdrowia pod warunkiem, że środki te byłyby przeznaczone na konkretny cel - np. skrócenie kolejek lub lepszy dostęp do lekarzy chce zapłacić 50% Polaków. Aż 72 proc. Polaków uważa, że system ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje źle. FPP zaprezentowała pakiet dla ratowania zdrowia Polaków opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Pakiet obejmuje zwiększenie nakładów dzięki niewielkiemu wzrostowi składki zdrowotnej oraz wprowadzeniu Pracowniczych Planów Zdrowotnych.

więcej  arrow
20 maja 2021
FPP – dofinansowana służba zdrowia to wzrost wydajności pracy
Pakiet rozwiązań na rzecz ochrony zdrowia – wystarczy 6 zł miesięcznie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że podstawową korzyścią z dofinansowania ochrony zdrowia, a więc ze wzrostu składki zdrowotnej będą pozytywne efekty ekonomiczne w długim okresie, m.in.: wzrost wydajności pracy, dłuższą aktywność zawodową oraz mniej absencji chorobowych, ale także zmniejszenie kosztów związanych z przedwczesnymi zgonami na skutek chorób.

więcej  arrow
18 maja 2021
IBRIS: 80% Polaków oczekuje większych nakładów na leczenie pacjentów
FPP – pakiet dla ratowania zdrowia Polaków

Według badań IBRIS  aż 80% Polaków uważa, że polski system opieki zdrowotnej powinien otrzymywać więcej pieniędzy na leczenie pacjentów. Obszarem ochrony zdrowia, który najpilniej wymaga poprawy jest dostęp do lekarzy specjalistów (82 proc.), a także dostęp do diagnostyki, leczenia i nowych skutecznych leków (48 proc.), jakość opieki leczniczej (31 proc.), dostęp do lekarzy rodzinnych (29%), dostęp do opieki szpitalnej (28%) oraz wyższe wynagrodzenia służby medycznej (27%). FPP zaprezentowała pakiet dla ratowania zdrowia Polaków opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Pakiet obejmuje zwiększenie nakładów dzięki niewielkiemu wzrostowi składki zdrowotnej oraz wprowadzeniu Pracowniczych Planów Zdrowotnych.

więcej  arrow
11 maja 2021
FPP: Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę plastikową jest niekompletny
Brakuje nadal regulacji w wielu istotnych obszarach – Ministerstwo Środowiska musi uzupełnić braki

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o całościową publikację wszystkich przepisów związanych z dyrektywą plastikową (Single Use Plastics), rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz pozostałych regulacji pakietu odpadowego  w jednym czasie. Jest to niezbędne, aby każdy przedsiębiorca miał pełny ogląd czekających go obowiązków i kosztów, a zaprojektowany system odpowiedzialności producenta był transparentny i efektywny. Publikacja z odpowiednio długim wyprzedzeniem jest tym bardziej konieczna w okresie borykania się wielu przedsiębiorców ze skutkami pandemii. Przedsiębiorcy rozumieją potrzebę ochrony środowiska i implementacji pakietu dyrektyw odpadowych oraz dyrektywy plastikowej (Single Use Plastics). Jest to ważne dla przyszłych pokoleń i naszego zdrowia już dziś.

więcej  arrow