Komunikaty FPP

27 kwietnia 2021
FPP: KPO to nie fundusz na budowę mieszkań
FPP apeluje do polityków o prawidłowe informowanie w sprawie wykorzystania pieniędzy przez Polskę

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do wszystkich stron debaty politycznej, aby nie obiecywać Polakom korzyści z Planu Odbudowy dla Europy i Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które nie są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Instrument ten nie służy finansowaniu wszystkich potrzeb i inwestycji w krajach członkowskich. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy instytucjami europejskimi a 27 państwami członkowskimi koncentruje się on na obszarach kluczowych z punktu widzenia budowy bardziej odpornej gospodarki europejskiej: transformacji klimatyczno-środowiskowej i digitalizacji (odpowiednio 37% i 20% środków) oraz sferach najbardziej dotkniętych kryzysem COVID-19, np. ochrona zdrowia i gospodarka.

więcej  arrow
27 kwietnia 2021
FPP i ZPPHiU o czynszach w galeriach handlowych
Najemcy akceptują wsparcie dla właścicieli galerii w wysokości 20% czynszów w imię solidarności przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wyrażają pozytywną opinię o propozycji zapłaty 20% czynszów przez najemców galerii handlowych, czyli rozwiązaniu proponowanym przez rząd. Jest to wsparcie dla właścicieli galerii handlowych, jednak najemcy są skłonni je ponosić w imię solidarności biznesowej.

więcej  arrow
22 kwietnia 2021
FPP: Jak usprawnić prace PFRON i ZUS?
Uproszczenie weryfikacji rozliczeń z ZUS jest niezbędne

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że obecnie wnioski pracodawców o dofinansowanie PFRON podlegają kontroli wstecznej i są wielokrotnie korygowane – co wydłuża procedurę, a także marnotrawi czas i środki PFRON, ZUS oraz przedsiębiorców. FPP postuluje, by zmienić zapis legislacyjny tak, aby pracodawcy przedstawiali Funduszowi wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń zaświadczenie o braku zaległości w ZUS. Takie rozwiązanie pozwoliłby wyjaśniać na bieżąco ewentualne rozbieżności w rozliczeniach pracodawców z ZUS – których głównym powodem jest sposób automatycznego księgowania przez ZUS korekt deklaracji.

więcej  arrow
15 kwietnia 2021
Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości
w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0.

Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0”.

więcej  arrow
13 kwietnia 2021
FPP: Zielona infrastruktura konieczna w Polsce
200 mln zł na pożyczki na stacje ładowania samochodów elektrycznych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) proponuje, by rząd wprowadził dedykowane pożyczki dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli parkingów na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych typu PlugIn wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dokumentacją.

więcej  arrow
7 kwietnia 2021
FPP: Przemysł gotowy do dyskusji o energii oraz kosztach obowiązków środowiskowych
Komitet Energii i Środowiska FPP przedstawi pakiet rozwiązań

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) w ramach powołanego Komitetu Energii i Środowiska opracuje pakiet rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych. Propozycje obejmą możliwości zapewnienia niskich hurtowych cen energii elektrycznej, zaangażowania przemysłu – w szczególności energochłonnego – we wsparcie w osiągnięciu przez Polskę celów klimatycznych na 2030 rok oraz zapewnienie niskich kosztów obowiązków środowiskowych i usprawnienie procedur administracyjnych.

więcej  arrow