Komunikaty FPP

31 marca 2021
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości
Rada Przedsiębiorczości broni tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wielu miesięcy aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców. Jest instytucją, która w czasie pandemii Covid-19 najszybciej i najlepiej zareagowała na dramatyczną potrzebę pomocy dla firm i ich pracowników. Sprawnie wypłaca pieniądze z kolejnych tarcz finansowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami obostrzeń. Jednocześnie odpowiada też za wiele innych, ważnych dla rządu i biznesu projektów.

więcej  arrow
30 marca 2021
FPP oraz Instytut LB Medical opracują pakiet rozwiązań dla pracodawców – profilaktyka zawodowych chorób psychicznych
Kampania #PracujzGłową

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) jako główny partner kampanii #PracujzGłową, której inicjatorem jest Instytut LB Medical przygotuje pakiet rozwiązań dla pracodawców w celu minimalizowania konsekwencji zdrowotnych poprzez profilaktykę zawodowych chorób psychicznych takich jak depresja, wypalenie czy wykluczenie zawodowe. W ramach kampanii zostanie opracowany raport o kosztach pośrednich i bezpośrednich chorób psychicznych pracowników dla budżetu państwa oraz dla pracodawców, a także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji.

więcej  arrow
23 marca 2021
FPP: Gospodarcza transformacja regionu śląskiego
Potrzebne wsparcie dla 35 tysięcy górników

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że niezbędne jest jak najszybsze uruchomienie programu transformacji regionu śląskiego. Rząd za pośrednictwem dedykowanych podmiotów powinien zapewnić pożyczki na rozpoczęcie działalności z możliwością umorzenia, wsparcie szkoleniowe i doradcze. Program dedykowany dla 35 tys. górników i osób odchodzącym z górnictwa może pomóc w stworzeniu 30 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Kluczowe jest zwiększenie zainteresowania i motywacji do założenia działalności gospodarczej oraz wzrost poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw.

więcej  arrow
15 marca 2021
FPP zaprasza partie polityczne do dialogu na temat ochrony zdrowia w najtrudniejszym dla Polski momencie wywołanym przez COVID-19
Pakiet rozwiązań na rzecz ochrony zdrowia – wystarczy 6 zł miesięcznie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) prezentuje pakiet dla ratowania zdrowia Polaków opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Pakiet obejmuje zwiększenie nakładów dzięki niewielkiemu wzrostowi składki zdrowotnej oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Zdrowotnych. Dzięki temu możliwe byłoby nie tylko uzyskanie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6%PKB, ale nawet przekroczenie tych założeń – ponieważ rośnie dług zdrowotny, nowe wyzwania wymagają nowych technologii, potrzeby wynikające z pandemii są ogromne, a ponadto rośnie presja płacowa zawodów medycznych.

więcej  arrow
12 marca 2021
FPP: Należy wprowadzić pożyczki dla MSP na samochody elektryczne
Ratunek dla branży motoryzacyjnej i transportowej w pandemii

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) proponuje, by w związku z zapotrzebowaniem małych i średnich firm na niskoemisyjną flotę transportową utworzyć fundusz dedykowanych pożyczek na zakup samochodów elektrycznych, samochodów hybrydowych Plug In, samochodów hybrydowych, samochodów wodorowych. Głównymi odbiorcami byliby taksówkarze, małe i średnie firmy transportowe oraz firmy wykorzystujące środki transportu do bieżącej działalności (cukiernie, kwiaciarnie, sklepy spożywcze, apteki, itd.).

więcej  arrow
11 marca 2021
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości
Gospodarowanie odpadami - pilne działania naprawcze

Sytuacja w sektorze gospodarki odpadami w ostatnich latach podlega dynamicznym zmianom. Przedstawiano ją obszernie w stanowiskach branżowych, w tym Krajowej Izby Gospodarczej oraz w raportach Najwyższej Izby Kontroli.

więcej  arrow
10 marca 2021
FPP i CALPE: Akcyza z piwa źródłem stabilnych i przewidywalnych dochodów budżetowych
Roczne wpływy do budżetu to 3,5 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują w raporcie „Zasadność zróżnicowania stawek akcyzy dla alkoholi mocnych oraz piwa – Kontekst prawny, ekonomiczny i społeczny”, że akcyza od piwa stanowi stabilne i przewidywalne źródło dochodów dla budżetu państwa, przynoszące wpływy na poziomie ok. 3,5 mld zł rocznie. Nie ma powodów, by zmieniać ten system – co wiązałoby się z kosztami dostosowawczymi po stronie producentów i Krajowej Administracji Skarbowej. Mogłoby to zakłócić funkcjonowanie rynku i zaburzyć dotychczas stabilny strumień dochodów dla budżetu. Różnice w poziomie opodatkowania piwa i wyrobów spirytusowych nie są luką podatkową, lecz efektem świadomej i racjonalnej polityki podatkowej polskiego państwa. Co więcej, obecna stawka akcyzy na wyroby spirytusowe jest niemal taka sama jak 20 lat temu, podczas gdy stawka akcyzy od piwa jest aktualnie o 37% wyższa niż w 2001 roku.

więcej  arrow
8 marca 2021
FPP: Rok pandemii – straty polskiej gospodarki przekroczyły 185 mld zł
Największe problemy ma sektor usługowy

W ciągu pierwszego roku pandemii i towarzyszących jej lockdownów Polska gospodarka straciła ponad 185 mld zł – tak wynika z licznika strat spowodowanych przez COVID-19, prowadzonego od kwietnia 2020 r. przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Powyższa kwota odpowiada szacunkowej wartości PKB, który nie został wytworzony na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Największe straty ponosi sektor usługowy, który dotknięty jest najdłuższymi obostrzeniami. Natomiast przemysł, budownictwo, transport czy usługi IT nie ucierpiały znacząco na skutek 2. fali pandemii – a nawet, pomimo jej narastania, notują poprawę wyników finansowych.

więcej  arrow
2 marca 2021
FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+na posiłki dla pracowników to znaczące wpływy do budżetu państwa
Nawet 1 mld zł wpłat z VAT i CIT w 2025 roku

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – to znaczące, dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Już w pierwszym roku obowiązywania regulacji roku wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł.

więcej  arrow