Komunikaty FPP

28 października 2021
FPP: Lombardy – problem, którego nie chce zobaczyć Ministerstwo Sprawiedliwości
Czy powstanie podziemie pożyczkowe?

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – mając na względzie, jak mocno rozwinął się w ostatnim czasie rynek lombardów, zwłaszcza podczas pandemii – postuluje podjęcie inicjatywy legislacyjnej celem jego regulacji. FPP złożyła propozycje kierunków uregulowania pożyczek lombardowych do resortu finansów, który z pewnością dostrzega ten obszar "szarej strefy" i jest właściwym gospodarzem takiej regulacji. Legislacja powinna zapewnić ochronę konsumentów korzystających z pożyczek oferowanych przez lombardy, a także wyrównać konkurencję na rynku pożyczek konsumenckich. Obecnie jest ona zaburzona na skutek funkcjonowania lombardów poza wszelkimi ramami ustawowymi. Także Prezes UOKiK wyraził stanowisko podobne do FPP, iż „nie sposób analizować rynku kredytów konsumenckich bez uwzględnienia w tej dyskusji rynku lombardów".

więcej  arrow
27 października 2021
WFPP – spotkania dla przedsiębiorców
Związek Pracodawców Mentor Biznesu dla wielkopolskiej przedsiębiorczości

Związek Pracodawców Mentor Biznesu – Wielkopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich (WFPP) rozpoczyna w Poznaniu cykl spotkań dla przedsiębiorców z przedstawicielami polskiej administracji rządowej. Już 5 listopada gościem specjalnym będzie Minister Finansów, Tadeusz Kościński. Omawiane będą m.in. zmiany dla przedsiębiorców w związku z Polskim Ładem. W dniu 29 listopada gościem specjalnym będzie Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać chęć udziału w spotkaniu pod adresem: biuro@mentorbiznesu.com.pl.

więcej  arrow
20 października 2021
FPP: Prezesie Kaczyński, przedsiębiorcy to NIE cwaniacy!
Przedsiębiorcy tworzą aż 75% PKB oraz 12,5 mln miejsc pracy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Prezesa Kaczyńskiego, aby nie sugerować, że przedsiębiorcy to cwaniacy. Bo to nie cwaniacy, a właśnie przedsiębiorcy stracą najwięcej na zmianach zapisanych w Polskim Ładzie – aż o 12 mld zł rocznie zwiększą się ich łączne obciążenia. Takie uproszczenia językowe są nieprawdziwe i szkodzą polskiej gospodarce. Sektor przedsiębiorstw tworzy ok. 1,7 biliona złotych PKB oraz 12,5 mln miejsc pracy w Polsce. Przedsiębiorcy w ogromnej mierze przyczyniają się do tworzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, finansując usługi publiczne i programy społeczne rządu. Można szacować, że tylko w 2021 r. przedsiębiorcy bezpośrednio zapłacą prawie 65 mld zł w CIT, 40 mld zł w PIT, 71 mld zł w składkach finansowanych po stronie pracodawcy oraz ponad 14 mld zł w różnych podatkach sektorowych – w sumie ok. 190 mld zł.

więcej  arrow
12 października 2021
FPP – nowa akcyza – małe zyski, duże szkody
Budżet mógłby zyskać 3 mld wpływów więcej i ograniczyć szkody zdrowotne

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – określający zmiany poziomu akcyzy m.in. na wyroby tytoniowe na okres 6 kolejnych lat, aż do 2027 roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) uważa za konieczne zmodyfikowanie założeń projektowanej nowelizacji ustawy akcyzowej. Wzrost stawki kwotowej zarówno na zwykłe papierosy, jak i tytoń podgrzewania powinien być równy i wynosić 10%. Podwyżki należy wprowadzić dla wszystkich wyrobów tytoniowych w tym samym czasie, tj. od 1 stycznia 2022 r. Gwarantuje to, że wprowadzone zmiany rzeczywiście zgodnie z zamysłem Ministerstwa Finansów będą miały charakter indeksacji akcyzy, a nie szkodliwej z punktu widzenia polityki zdrowotnej ingerencji w rynek.

więcej  arrow