Komunikaty FPP

29 września 2020
FPP: Gminy potrzebują wsparcia finansowego przy recyklingu opakowań
Ponad 51% Polaków uważa, że to producenci powinni ponosić koszty przetworzenia śmieci

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że gminna infrastruktura komunalna służąca do odbioru i sortowania śmieci jest w Polsce dobrze rozwinięta. Jednak gminy potrzebują pilnie wsparcia finansowego, bo dotychczas to one z udziałem mieszkańców ponoszą koszty recyklingu odpadów po opakowaniach. Tymczasem to producenci wyrobów spożywczych ponoszą odpowiedzialność za to, jakie opakowania i tym samym odpady są wprowadzane na rynek. Rozwiązaniem jest wprowadzenie ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producentów) oraz jednego, powszechnego systemu kaucyjnego (depozytowego) – czyli kaucji zwrotnej za butelki i puszki.

więcej  arrow
28 września 2020
FPP: Nagrody Gospodarcza Osobowość Roku przyznane
Laureaci znają i rozumieją potrzeby przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przyznała nagrody Gospodarcza Osobowość Roku – dla przedstawicieli administracji państwowej oraz parlamentu. Nagrody podkreślają znajomość i zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, wyrażają także uznanie za działania na rzecz stymulowania polskiej gospodarki.

więcej  arrow
25 września 2020
Komunikat Rady Przedsiębiorczości w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe

Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów, Tadeuszem Kościńskim i wyraziła zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych.

więcej  arrow
22 września 2020
FPP: Producenci powinni pokrywać koszty recyklingu opakowań po napojach
Aż 96% Polaków uważa, że opakowań jest za dużo a produkty powinny być pakowane inaczej

Według badań Ibris 96% Polaków uważa, że opakowań jest za dużo, a produkty powinny być pakowane inaczej. Ponad 51% oczekuje, że to producenci pokryją koszty przetwarzania opakowań po napojach1. Aż 95% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, a 86% oczekuje, że Rząd zrobi to jak najszybciej. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że jeden powszechny system kaucyjny powinien być scentralizowany, oparty na niezależnym operatorze zarządzającym, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Koszty funkcjonowania systemu powinni ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek.

więcej  arrow
15 września 2020
FPP: Kiedy Rząd wprowadzi kaucję za opakowania? Polacy chcą jak najszybciej
Aż 86% Polaków potwierdza, że system kaucyjny trzeba wprowadzić jak najszybciej

Według badań Ibris 86% Polaków oczekuje, że Rząd wprowadzi system kaucji za opakowania jak najszybciej . Wprowadzenie systemu kaucyjnego popiera aż 95% Polaków1. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że jeden powszechny system kaucyjny powinien być scentralizowany, oparty na niezależnym operatorze zarządzającym, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Koszty funkcjonowania systemu powinni ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek.

więcej  arrow
8 września 2020
FPP: Aż 95% Polaków chce kaucji za opakowania po napojach
Rząd powinien wprowadzić system kaucyjny

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że Polska powinna wprowadzić jeden powszechny system kaucyjny (depozytowy) – czyli kaucję zwrotną za opakowania po napojach. W ten sposób zwiększyłby się poziom odzysku i recyklingu odpadów. Warto podkreślić, że aż 95% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego . System kaucyjny powinien być powszechny, scentralizowany, oparty na niezależnym operatorze zarządzającym, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Koszty funkcjonowania systemu powinni ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek.

więcej  arrow