Komunikaty FPP

26 maja 2020
FPP i CALPE: Czynsze w galeriach powinny być niższe proporcjonalnie do spadku obrotów
Pralnie do likwidacji? Przychody pralni w galeriach nie przekroczą w tym roku 60% wartości sprzed pandemii

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że wiele sieci pralni wodno-chemicznych funkcjonujących na terenie kraju może zostać zmuszona w ciągu następnych kilku miesięcy do likwidacji swojej działalności. Ich przychody w okresie pandemii spadły o 80-90% i nadal nie powróciły do wartości sprzed pandemii. Szacuje się, że do końca roku nie przekroczą 60% wcześniejszych poziomów. W okresie zamarcia życia gospodarczego i kulturalnego kraju drastycznie zmalało zapotrzebowanie na usługi pralni. Dlatego galerie handlowe powinny wziąć pod uwagę sytuację tego sektora przedsiębiorców i dostosować poziom czynszów do skali spadku obrotów.

więcej  arrow
20 maja 2020
FPP i CALPE: Reguła wydatkowa – tylko we współpracy z ekspertami
Dobrze, że uwzględniono automatyczną klauzulę powrotu do reguły wydatkowej

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) pozytywnie ocenia fakt, iż Ministerstwo Finansów realizuje pre-konsultacje projektu nowelizacji ustawy budżetowej z udziałem grona ekonomistów rynkowych oraz partnerów społecznych. Istotnym elementem propozycji MF jest uwzględnienie automatycznej klauzuli stopniowego powrotu do stosowania reguły wydatkowej. Zakłada ona, że w dalszym ciągu – pomimo uruchomienia klauzuli wyjścia – obliczana byłaby kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej w oparciu o dotychczasowe zasady. W kolejnych latach różnica pomiędzy kwotą wejściową wydatków z roku wystąpienia kryzysu a kwotą limitu wydatków obliczaną na dotychczasowych zasadach musiałaby być proporcjonalnie redukowana, w zależności od długości okresu obowiązywania klauzuli wyjścia.

więcej  arrow
19 maja 2020
FPP i CALPE: Jak zapewnić reżim sanitarny przy odmrażaniu gospodarki?
Gwarant Czystości i Higieny to potwierdzenie najwyższych standardów usług sprzątania i dezynfekcji

Odmrożenie gospodarki będzie udane tylko wtedy, gdy każda placówka dostępna publicznie zapewni pracownikom i klientom najwyższe standardy ochrony epidemiologicznej. Wymaga to zastosowania wielu ważnych procedur i systemów sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – we współpracy z profesjonalnymi firmami utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że zastosowanie najwyższych standardów i wybór sprawdzonych partnerów ułatwi certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny – audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND POLSKA.

więcej  arrow
12 maja 2020
FPP i CALPE: Strefa Bezpieczna od COVID-19
Konkurs dla branż hotelarskiej, gastronomicznej i beauty

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że dzięki zastosowaniu szeregu działań zabezpieczających nastąpiło wypłaszczenie krzywej zachorowań na COVID-19, jednak pandemia wciąż trwa. Pojedyncze duże ognisko nowych zachorowań może zniweczyć efekty dotychczasowych poświęceń całego społeczeństwa – w tym przedsiębiorców – i spowodować ponowne zamrożenie działalności gospodarczej na długie tygodnie, a nawet miesiące. W takim przypadku nawet najlepsza tarcza antykryzysowa nie zapobiegłaby fali masowych upadłości. FPP chce upowszechniać najlepsze praktyki z zakresu bezpiecznego funkcjonowania firm w warunkach zahamowanej, lecz jeszcze ostatecznie nie przezwyciężonej epidemii. Federacja ogłasza konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obliczu zagrożenia pandemią, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

więcej  arrow
11 maja 2020
FPP: Gospodarka odmrożona w 23%
Kluczowe zahamowanie strat sięgających niemal 120 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że dzięki pakietom antykryzysowym udało się oddalić moment, w którym wstrzymanie aktywności społecznej i gospodarczej spowoduje na tyle nieodwracalne straty, że późniejsze wychodzenie z kryzysu zajmie długie lata, zamiast kilku kwartałów. Możliwości sektora finansów publicznych, nawet wspomagane przez NBP, nie są jednak nieograniczone i dlatego odmrażanie gospodarki musi być kontynuowane w oparciu o spójny, szczegółowo opracowany plan. Kolejne branże powinny być otwierane, przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa – niezbędnych, by zapobiec ponownemu nasileniu epidemii. Jest to jedyna droga do tego, by polska gospodarka mogła działać o własnych siłach i dalsze narastanie strat – sięgających już prawie 120 mld zł – zostało zahamowane.

więcej  arrow
5 maja 2020
FPP i CALPE: Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców
Jak zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne przy odmrażaniu gospodarki?

Odmrożenie gospodarki i uruchomienie obiektów w branżach hotelowej, gastronomicznej czy kosmetycznej wymaga wdrożenia szeregu środków ochrony epidemiologicznej pracowników i klientów. Skuteczne mogą być profesjonalne Plany Higieny, uwzględniające środki i zasady zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres: porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

więcej  arrow
4 maja 2020
Jak uzyskać „koronasubwencję” z Tarczy Finansowej PFR w 6 krokach

Podstawowym dokumentem opisującym zasady programu Tarczy Finansowej PFR jest „Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm” dostępny na stronie PFR. Warto zacząć od zapoznania się z regulaminem!

więcej  arrow