Komunikaty FPP

15 grudnia 2020
FPP: Tarcza prawna – nowe otwarcie procesu legislacyjnego
Potrzebna cyfryzacja relacji przedsiębiorców z urzędami

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że konieczne jest podjęcie prac nad poprawą standardów stanowienia prawa. Często bowiem to nie rozwiązania prawodawcy, ale tryb ich przyjęcia budzi największe kontrowersje. Trzeba podkreślić, że nie będzie wystarczające przywrócenie nieco zapomnianych instytucji, które po części wskutek pandemii zostały uśpione – jak np. konsultacje publiczne „twarzą w twarz”. Potrzebne jest prawdziwie nowe otwarcie procesu legislacyjnego.

więcej  arrow
9 grudnia 2020
Apel Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy
Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina w sprawie pożądanych zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych

Wyjątkowa sytuacja ekonomiczna kraju powstała po wybuchu epidemii koronawirusa w 2020 r., w tym zwłaszcza trudności finansowe części przedsiębiorstw spowodowane drastycznymi zmianami rynkowymi bądź wprowadzeniem przez Rząd RP ograniczeń w życiu publicznym wymaga podjęcia działań osłonowych i naprawczych z aktywnym udziałem instytucji finansowych.

więcej  arrow
8 grudnia 2020
FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników to ratunek dla gastronomii i rolnictwa
Ochrona miejsc pracy i dodatkowe przychody zamiast pomocy rządowej

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – uratowałoby polską gastronomię i rolnictwo w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Rolnicy mogliby liczyć na 560 mln zł przychodów rocznie i 7 tys. nowych miejsc pracy, a obroty gastronomii mogłyby wzrosnąć o 4,1 mld zł ratując zatrudnienie nawet 100 tys. osób.

więcej  arrow
1 grudnia 2020
FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+ na posiłki dla pracowników to 100 tys. nowych miejsc pracy
Wzrost siły nabywczej Polaków

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – pozwoliłoby na utworzenie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy. Ponadto przyznanie pracownikom benefitu żywieniowego przełożyłoby się na wzrost ich siły nabywczej o ok. 9,6%, przy jednoczesnym spadku udziałów kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy o 2,2 pkt proc.

więcej  arrow