Komunikaty FPP

30 lipca 2019
Dane ZUS potwierdzają prognozy FPP i CALPE
Liczba osób pobierających emerytury z ZUS niższe od minimalnej wzrosła do 279,9 tys.

Federacja Przedsiębiorców Polskich szacowała, że, w 2019 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom 280,1 tys. Prognozy FPP były bardzo trafne – według nowych danych ZUS po waloryzacji wartości emerytur w marcu 2019 r. liczba osób pobierających emerytury niższe od minimalnych wzrosła do 279,9 tys. W konsekwencji odsetek osób otrzymujących emerytury poniżej minimum wzrósł z 4,2% w 2018 r. do 4,9% w 2019 r. FPP szacuje, że, w 2020 r. liczba emerytów otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 324 tys.

więcej  arrow
23 lipca 2019
FPP i CALPE: Dlaczego państwo pozwala na nieozusowane umowy zlecenia?
Dlaczego rząd do tej pory nie zmienił szkodliwego art. 9 ustawy o SUS?

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że uchylenie art. 9 i pełne oskładkowanie umów zleceń przełożyłoby się na chęć polskich pracowników na przedłużenie swojej aktywności zawodowej. Do pozostania na rynku pracy zachęciłby realny wpływ stażu na wysokość przyznawanej emerytury. Największe korzyści z tym związane uzyskałyby osoby młodsze, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostał jeszcze dłuższy okres. Elementami restytucji mającymi największy potencjalny wpływ na decyzje pracowników w sprawie dalszej aktywności zawodowej byłoby  zaewidencjonowanie składek za przeszłe okresy zatrudnienia i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych.

więcej  arrow
16 lipca 2019
FPP: Rzecznik MŚP powinien móc reprezentować przedsiębiorców przed sądami powszechnymi
Federacja popiera postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera inicjatywę rozszerzenia kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Federacja uważa, że Rzecznik MŚP powinien mieć możliwość brania udziału w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

więcej  arrow
9 lipca 2019
FPP: ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków
Czy państwo ureguluje działanie lombardów?

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie ograniczy możliwość udzielania drobnych pożyczek przez banki. Ponadto może wpłynąć na rozwój szarej strefy w zakresie pożyczek. Projekt nie reguluje działalności lombardów – co jest wyjątkowo negatywne dla porządkowania rynku. FPP apeluje, by Ministerstwo Sprawiedliwości mocniej postawiło na egzekucję prawa przez nielegalnych pożyczkodawców.

więcej  arrow
2 lipca 2019
FPP popiera Rzecznika MŚP w sprawie składek na ZUS
Federacja proponuje jednolity system składek powiązany z dochodem

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera postulaty Rzecznika MŚP w sprawie składek na ZUS i jednocześnie podkreśla, jak ważne jest wprowadzenie jednolitego systemu ubezpieczeń powiązanego z dochodem płatników. Taki program FPP przedstawiła wraz ze szczegółowymi wyliczeniami – z uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie.

więcej  arrow