Komunikaty FPP

28 maja 2019
FPP i CALPE: Reforma OFE – rządowa propozycja wobec innych scenariuszy
Jaka przyszłość dla emerytów?

W połowie kwietnia rząd przedstawił propozycję rozwiązań dotyczących przekształcenia OFE. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)poddały analizie 5 scenariuszy zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego.Najkorzystniejsze z punktu widzenia sytuacji przyszłych emerytów jest wdrożenie najnowszej rządowej propozycji lub zreformowanie OFE.

więcej  arrow
21 maja 2019
FPP i CALPE: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2500 zł brutto
Urealnienie płacy minimalnej połączone z obniżką klina podatkowego

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że płaca minimalna od 2020 roku powinna wzrosnąć do 2500 zł brutto. Stosując metodykę analogiczną do wykorzystywanej w rządowej ocenie skutków regulacji rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – można szacować, że podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł brutto spowodowałoby wzrost wpływów do sektora finansów publicznych o 2,2 mld zł w skali roku. FPP proponuje, by 1,6 mld zł z tej kwoty przeznaczyć na obniżenie klina podatkowego i podwyższenie kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodu do ponad 333 zł miesięcznie.

więcej  arrow
14 maja 2019
FPP i CALPE: W 2020 r. będzie 315 tys. osób otrzymujących emerytury poniżej minimalnego poziomu
Konieczna restytucja w ubezpieczeniach społecznych i likwidacja szkodliwego art. 9 ustawy o SUS

Federacja Przedsiębiorców Polskich szacuje, że, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650 tysięcy! Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

więcej  arrow
13 maja 2019
MPIT - spotkania z przedsiębiorcami
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania z przedsiębiorcami w całej Polsce. W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie. 

więcej  arrow
9 maja 2019
FPP: Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP) to dobre rozwiązanie
Inicjatywa Krajowej Administracji Skarbowej ważna dla przedsiębiorców

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. Federacja przedsiębiorców Polskich pozytywnie ocenia t rozwiązanie – jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT.

więcej  arrow
7 maja 2019
FPP i CALPE: Ile osób zostanie pozbawionych minimalnej emerytury?
Szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wzrost liczby osób pozbawionych prawa do emerytury na najniższym gwarantowanym poziomie jest gwałtownie narastającym zjawiskiem, stanowiącym poważny problem społeczny. O ile w 2011 r. takich osób było ok. 24 tys.1, wg danych ZUS o strukturze świadczeń po waloryzacji w marcu 2014 r. ich liczba sięgnęła ok. 92,5 tys. W marcu 2018 r. liczba osób pozbawionych prawa do najniższego świadczenia emerytalnego osiągnęła poziom ok. 234 tys. FPP i CALPE alarmują, że art. 9 ustawy o SUS spowodował, że w okresie 7 lat skala występowania tego bardzo niepokojącego zjawiska wzrosła nawet 10-krotnie.

więcej  arrow