Komunikaty FPP

29 kwietnia 2019
„ESTONIA AS THE GATEWAY TO THE SCANDINAVIAN MARKET”
Konferencja pod patronatem FPP

Federacja Przedsiębiorców Polskich – jako patron – zaprasza serdecznie na konferencję

 

„ESTONIA AS THE GATEWAY TO THE SCANDINAVIAN MARKET”

 

która odbędzie się już 29 MAJA W WARSZAWIE.

 

więcej  arrow
16 kwietnia 2019
FPP i CALPE: Strajk nauczycieli – porozumienia branżowe ważne dla gospodarki
Organizacje przedsiębiorców i związki zawodowe powinny ściślej współpracować

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że układy zbiorowe i porozumienia branżowe – także w sektorze publicznym, np. dla nauczycieli – są niezbędnym elementem rozwoju gospodarki i podstawą zdrowych relacji na linii pracownik-pracodawca. W wielu krajach UE związki zawodowe i pracodawcy wspólnie regulują warunki zatrudnienia. Układy zbiorowe kształtują relacje między pracodawcą, a pracownikiem, w tym kwestie związane z wynagrodzeniem – bez konieczności wprowadzania legislacyjnych rozwiązań w zakresie ustalania stawek minimalnych.

więcej  arrow
9 kwietnia 2019
FPP: Dlaczego taksówkarze walczą o taksometry, skoro używają aplikacji?
Ustalenie ceny kursu z góry jest uczciwe dla klientów

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że Rząd przygotował bardzo dobry projekt ustawy o transporcie drogowym, zrównujący warunki konkurencyjne na rynku przewozów osób. Uwzględniono postulaty wielu stron – w tym liczne wymagania stawiane przez środowiska taksówkarskie. Niezrozumiałe jest postulowanie zakazu aplikacji – skoro większość kierowców taxi z nich korzysta. Podobnie jest z nawigacją – każdy kierowca dziś jej używa. Tworzenie sztucznych barier dla zabetonowania rynku nie ma sensu. FPP w pełni popiera projekt rządowy, który jest kompromisowym rozwiązaniem – wspieranym również przez mytaxi i iTaxi.

więcej  arrow
5 kwietnia 2019
BEZPŁATNE WARSZTATY PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
ZAŁOŻENIA PROGRAMU, ROLA PRACODAWCÓW W FAZIE WDRAŻANIA, KLUCZOWE ELEMENTY

GPW I FPP ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE WARSZTATY PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE: ZAŁOŻENIA PROGRAMU, ROLA PRACODAWCÓW W FAZIE WDRAŻANIA, KLUCZOWE ELEMENTY, które odbędą się NA SALI NOTOWAŃ GPW, UL. KSIĄŻĘCA 4 W WARSZAWIE W DNIU 12 KWIETNIA 2019 ROKU, O GODZINIE 10:00.

 

więcej  arrow
4 kwietnia 2019
FPP: Program gospodarczy dla Polski – gwarancja stabilności rozwoju gospodarczego
Nie ma zgody na zadłużanie Polski w imię zwycięstwa wyborczego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski. Przygotowane rozwiązania pozwolą na zabezpieczenie zarówno transferów socjalnych, jak i wpływów do budżetu państwa. Eksperci szacują, że wpływ z realizacji proponowanego programu gospodarczego na saldo sektora finansów publicznych wyniesie +4,6 mld zł rocznie.

więcej  arrow
3 kwietnia 2019
FPP - PROGRAM GOSPODARCZY DLA POLSKI
KONFERENCJA

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH ORAZ CENTRUM ANALIZ LEGISLACYJNYCH I POLITYKI EKONOMICZNEJ zapraszają na KONFERENCJĘ PROGRAM GOSPODARCZY DLA POLSKI, która odbędzie się W CENTRUM PRASOWYM PAP, UL. BRACKA 6/8 W WARSZAWIE w dniu 4 KWIETNIA 2019 ROKU, O GODZINIE 11:00.

 

więcej  arrow