Komunikaty FPP

29 października 2019
FPP i PIBP: Jak uporządkować branżę pogrzebową w Polsce?
Należy wprowadzić regulacje oraz właściwy nadzór i kontrolę

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) przeanalizowały rynek usług pogrzebowych w Polsce i wskazują na szereg spraw, które należy uregulować. Jednym z kluczowych wyzwań zapewniających należyte obchodzenie się ze zwłokami oraz bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych jest przestrzeganie standardów sanitarno-epidemiologicznych. Co więcej, przepisy prawa nie regulują kwestii związanej z miejscem przechowywania zwłok lub szczątków. FPP i PIBP postulują, by branża została pilnie uregulowana, tak by wyeliminować szarą strefę oraz wprowadzić właściwą kontrolę i nadzór nad zakładami pogrzebowymi i podmiotami świadczącymi usługi pogrzebowe.

więcej  arrow
22 października 2019
FPP i PIBP: Szara strefa w branży usług pogrzebowych to 3,5 mld zł
Nawet 960 mln zł wpływów do budżetu państwa rocznie dzięki uszczelnieniu przepisów

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) przeanalizowały rynek usług pogrzebowych w Polsce i wskazują na szereg spraw, które należy uregulować. Zgodnie z szacunkami FPP i PIBP wartość nieewidencjonowanej sprzedaży w tym sektorze w 2019 r. kształtuje się na poziomie ok. 1,4 mld zł, zaś wartość funduszu wynagrodzeń w szarej strefie – przeszło 2 mld  zł. Łącznie sektor finansów publicznych mógłby zyskać do 960 mln zł rocznie na wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych, które redukowałyby szarą strefę na tym rynku. Warto podkreślić, że zmiana przepisów jest niezbędna w części świeckiej – w obszarze, za który odpowiada Kościół regulacje są właściwe.

więcej  arrow
16 października 2019
FPP i CALPE: Okresowe przeglądy prawa – dobra praktyka legislacyjna
Raport 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Utrzymanie skuteczności i aktualności przepisów prawa wymaga ich stałego monitorowania, dlatego istotne jest przyjęcie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa. Takie działania powinny zyskać wyższy priorytet w pracach każdego rządu. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa.

więcej  arrow
8 października 2019
FPP i CALPE: Uzasadnianie zmian legislacyjnych powinno być obowiązkowe
Raport 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

W procesie legislacji podstawowe znaczenie ma proces przygotowania aktu prawnego – wiodącym kryterium powinno być jego znaczenie dla adresatów i wartości jakim ma służyć. Dopiero właściwe określenie adresatów i celów pozwala na świadome wskazanie charakteru pożądanej regulacji. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa. Interwencja legislacyjna jest niezbędna, gdy nie może być zastąpiona innymi narzędziami.

więcej  arrow
1 października 2019
Brexit – sprawdź, jak się przygotować
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/brexit-jak-sie-przygotowac

Zbliża się termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prawdopodobieństwo wyjścia bez umowy z końcem października br. jest bardzo wysokie.

           
Czy na pewno zrobiłeś wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki dla swojej firmy? Wykorzystaj najbliższe tygodnie na przygotowanie się do bezumownego brexitu!

               
Przetestuj stan swojego przygotowania do konsekwencji brexitu za pomocą tzw. checklisty.

więcej  arrow
1 października 2019
FPP i CALPE: Konieczne ograniczenie zmian legislacyjnych
Raport 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa. Jednym z jego postulatów jest ograniczenie zmian wprowadzanych w  prawie – chociaż ta zasada jest od wielu lat postulowana, to jej przekucie na praktykę nadal stanowi problem. Tymczasem powinna to być naczelna zasada w procesie stanowienia prawa.

więcej  arrow