Komunikaty FPP

19 września 2018
FPP i CALPE: Jak zwiększyć zatrudnienie na etatach?
Restytucja ozusowania umów zleceń zachęci do stosowania umów o pracę

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że dzięki obowiązkowi wymogu zawierania umów o pracę w przetargach publicznych – gdzie charakter pracy na to wskazuje, znacząco wzrósł odsetek umów o pracę. W branżach ochrony i czystości proporcja zatrudnionych na umowę o pracę w porównaniu do umów cywilnoprawnych zwiększyła się z 25% do 75%. Dobre rozwiązania legislacyjne mogą sprawnie i efektywnie naprawić polski rynek pracy. Teraz czas na kolejny krok – restytucję ozusowania umów zleceń.

więcej  arrow
12 września 2018
FPP: Gospodarka potrzebuje kolejnych impulsów do rozwoju
Obrót bezgotówkowy korzystny dla przedsiębiorców i konsumentów

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że obecnie wartość obiegu gotówkowego w Polsce wynosi ponad 200 mld PLN. Pieniądze te najczęściej „nie pracują”, w dodatku – ze względu na inflację – tracą realnie na wartości. Z kolei dla Państwa obrót gotówkowy generuje koszt w wysokości około 1% PKB. Jest to kwota porównywalna do wydatków z budżetu państwowego na badania i rozwój w skali roku. Bezgotówkowe formy płatności przynoszą wymierne korzyści wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego – konsumentom, przedsiębiorcom, a w konsekwencji stają się impulsem do rozwoju całej gospodarki.

więcej  arrow
9 września 2018
Konferencja „Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju
20 września 2018 roku w godz. 9:00-16:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju”, która odbędzie się 20 września 2018 roku w godz. 9:00-16:00, w Auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP.

więcej  arrow
5 września 2018
FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla Polaków i gospodarki
Realne oszczędności dla Polaków

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę. PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego. Dodatkowe oszczędności w ramach PPK przyczynią się do podniesienia wysokości przyszłych świadczeń.

więcej  arrow