Komunikaty FPP

31 lipca 2018
FPP i CALPE: Potrzebne jest ustawowe rozwiązanie problemu zatorów płatniczych
Dokument „Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga” wyznacza właściwy kierunek

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że Zielona Księga zatorów płatniczych, opracowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, to pierwszy krok w kierunku rozwiązania obecnych problemów przedsiębiorców. Proponowane skrócenie terminów zapłaty do 30 lub 60 dni w zamówieniach publicznych jest jak najbardziej zasadne, jednak katalog propozycji powinien być uzupełniony o rozwiązanie wprowadzające odpowiedzialność osób podejmujących decyzje w podmiocie publicznym za naruszenie terminów zapłaty. Celowe jest też ograniczenie możliwości odmowy zgody na cesję wierzytelności.

więcej  arrow
17 lipca 2018
FPP i CALPE: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych to pogłębiona koncepcja zmian
Najpilniejsze wyzwanie to elektronizacja zamówień

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało projekt reformy systemu zamówień publicznych – to bardzo rozbudowana, pogłębiona koncepcja zmian. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wyrażają poparcie dla naczelnych założeń, które przyświecają Ministerstwu. FPP i CALPE zwracają także uwagę, że najpilniejszym wyzwaniem stojącym w najbliższym czasie przed systemem udzielania zamówień publicznych jest powszechna elektronizacja. Pełna elektronizacja powinna, zgodnie z prawem unijnym, funkcjonować od października 2018 r. – a więc nie zostało już wiele czasu.

więcej  arrow
10 lipca 2018
FPP i CALPE: Zamawiający podpisuje umowę, ale jej nie realizuje
KIO i sądy jednoznacznie piętnują takie praktyki

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) analizują przypadki umów w zamówieniach publicznych, które nie są realizowane przez zamawiających. Zdarza się, że nawet w przypadku kontraktu zawartego na rok – lub kilka lat – instytucja publiczna nie zamawia ani jednej usługi czy produktu. KIO i sądy jednoznacznie wskazują, że takie praktyki są naganne. Zwłaszcza że umowy są tak skonstruowane, że zamawiający nie ponosi żadnych tego konsekwencji – a wykonawca jest zmuszony do zrzeczenia się wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania umowy.

więcej  arrow
2 lipca 2018
FPP: Split payment – Ministerstwo Finansów potwierdza
Mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany przy regresie ubezpieczeniowym

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo Federacji Przedsiębiorców Polskich i potwierdziło, że regres ubezpieczeniowy nie powinien być stosowany w ramach wchodzących od 1 lipca 2018 przepisów o podzielonej płatności (ang. split payment). Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej.

więcej  arrow