Komunikaty FPP

27 listopada 2018
FPP i CALPE: Porozumienie KAS ze stroną społeczną to dobry sygnał dla podatników
Unikniemy paraliżu, jednak administracja potrzebuje dalszych zmian

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podpisał porozumienie ze stroną społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników KAS. Naprawa KAS nie obejdzie się jednak bez realizacji rzeczywistej kontroli nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników organów skarbowych.

więcej  arrow
15 listopada 2018
FPP: Ministerstwo Finansów powinno badać legalność kapitału bukmacherów
Ustawa wymaga legalności do wydania zezwolenia

Ministerstwo Finansów – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – powinno w sposób kompleksowy badać legalności kapitału zagranicznych bukmacherów rejestrujących swoją działalność. Jest to bowiem element niezbędny do wydania zezwolenia. Dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które przez lata działały nielegalnie i wyprowadziły z Polski setki milionów złotych. Podmioty te nie poniosły jakiejkolwiek odpowiedzialności za dotychczasowe naruszenia przepisów oraz wieloletnie unikanie płacenia podatków, pomimo osiągnięcia na terenie Polski ogromnych zysków. Należy przede wszystkim zaprzestać wydawania zezwoleń na prowadzenie zakładów wzajemnych podmiotom, które naruszały postanowienia ustawy. Podmiotom, które dopuszczały się naruszeń, a zarejestrowały swoją działalność – cofnąć zezwolenie.

więcej  arrow
13 listopada 2018
Fundamenty polskiej gospodarki uzasadniają podwyżkę ratingu
Dobra równowaga makroekonomiczna

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg dobrych wiadomości na temat polskich finansów publicznych. Agencja Standard & Poor’s podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z BBB+ do A-. Kilka dni później GUS opublikował zaktualizowany szacunek deficytu i długu sektora instytucji rządowych oraz samorządowych, mierzony zgodnie z metodyką europejską. Wynika z niego, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniósł 1,4% PKB. To o 0,3 pkt proc. mniej niż wynikało z pierwotnych szacunków. Wynik osiągnięty w ubiegłym roku był najlepszy od czasu transformacji polskiej gospodarki.

więcej  arrow
8 listopada 2018
FPP i CALPE: Zniesienie limitu 30-krotności to zły pomysł – państwo straci finansowo
Biedni będą dopłacać do emerytur bogatych

Pracodawcy i związki zawodowe od miesięcy apelują o nie likwidowanie limitu składek na ZUS na poziomie 30-krotności pensji minimalnej. W długim terminie biedni będą dopłacać do emerytur bogatych, a państwo straci finansowo. Ponadto drastycznie zwiększy się rozwarstwienie poziomu emerytur, wpływy ze składki zdrowotnej zmniejszą się o ok. 270 mln zł, a samorządy otrzymają rocznie ok. 560 mln zł mniej z tytułu PIT. Brak właściwie przeprowadzonych konsultacji społecznych był powodem skierowania przez Prezydenta ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia te są w pełni uzasadnione.

więcej  arrow