Komunikaty FPP

26 września 2017
FPP: Projekt Polska Strefa Inwestycji szansą na 158,3 tys. nowych miejsc pracy
Do 2027 roku wydatki na ulgi podatkowe dla firm mają wzrosnąć do 117,2 mld zł

Wsparcie wysokojakościowych inwestycji w Polsce na drodze zwolnień podatkowych – postulowane w ramach nowej propozycji Ministerstwa Rozwoju rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych na teren całego kraju ma być impulsem dla polskiej gospodarki, w tym tworzenia tysięcy nowych miejsc pracy.

więcej  arrow
19 września 2017
FPP: Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
Warunki umów nie powinny być jednostronnie kształtowane przez zamawiających

Prawo zamówień publicznych zakłada ochronę interesów obu stron – zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami prawa wykonawca ma prawo zadawać pytania i wpływać na warunki ewentualnej umowy. Oznacza to, że w równym stopniu zamawiający, jak i wykonawca mogą wpływać na treść zawieranej umowy.

więcej  arrow
12 września 2017
FPP: wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi o 323%
Zmiany w PZP przynoszą pozytywne efekty

Pozytywne zmiany zachodzące na rynku zamówień publicznych w sektorze administracji rządowej to wzór dla innych zamawiających – jak wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych1, w 2016 r. liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323%. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje.

więcej  arrow
11 września 2017
Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce
Dnia 15 września 2017 r. w Hotelu Qubus w Gdańsku odbędzie się konferencja „GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”, której organizatorem jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, prawników).

więcej  arrow
5 września 2017
FPP: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstw osób fizycznych to wsparcie wolności gospodarczej
Zmiana w legislacji korzystna dla polskiego biznesu

Oczekiwana przez środowisko biznesowe ustawa o zarządzie sukcesyjnym – jeden z elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – to krok w stronę systematyzacji przepisów i ułatwienie dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

więcej  arrow