Komunikaty FPP

27 czerwca 2017
FPP i NRPIP: Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat – potrzebna ochrona zawodu
Alarmująca sytuacja demograficzna wśród wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat1. W trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych.

więcej  arrow
20 czerwca 2017
FPP: Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – sprzeczne z intencją Ustawodawcy
Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę

W celu odejścia od dyktatu ceny przy wyborze ofert w przetargach publicznych Ustawodawca zobowiązał zamawiających do uwzględniania pozacenowych kryteriów ofert – wśród obecnie dominujących jest termin dostawy. Jednak według raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, rozwinęły się praktyki stosowania nieuzasadnionych kryteriów terminów dostaw – zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie i zdrowie ludzi. Niedopuszczalne bowiem jest, by szpitale przerzucały na wykonawców obowiązek magazynowania leków i oczekiwały natychmiastowej dostawy w przypadku wystąpienia potrzeby pacjenta. Takie praktyki zakładają najczęściej maksymalnie krótkie terminy dostaw i wysokie kary za opóźnienia.

więcej  arrow
12 czerwca 2017
Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne
Zapraszamy na „Polski Kongres Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

więcej  arrow
6 czerwca 2017
FPP: certyfikat jakości w sprzątaniu pozacenowym kryterium wyboru oferty
Systemy jakości wskazówką przy wybieraniu najbardziej wiarygodnego partnera

Zgodnie z postanowieniami Prawa Zamówień Publicznych pozacenowe kryteria wyboru oferty mogą stanowić 40% oceny składanych w przetargach publicznych. Jednocześnie Zamawiający – m.in. w sektorze sprzątania – często nie wiedzą w jaki sposób skonstruować pozacenowe wytyczne w SIWZ tak, żeby były one jasne i czytelne dla potencjalnych Wykonawców, jednocześnie w sposób właściwy zabezpieczały interes Zamawiającego, a tym samym zapewniały właściwe wydatkowanie środków publicznych. Istotne jest także respektowanie klauzul społecznych, które charakteryzuje najbardziej rzetelne i wiarygodne podmioty gospodarcze. Doprecyzowanie wymaganych standardów umożliwiają certyfikaty jakościowe branży, jak np. Gwarant Czystości i Higieny audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND.

więcej  arrow
5 czerwca 2017
FPP: Ustawa o transporcie drogowym – przywileje czy równa konkurencja?
Uporządkowanie rynku przewozów nie może ograniczać konkurencyjności

Planowane zmiany Ustawy o transporcie drogowym są systematycznie atakowane przez środowisko korporacji taksówkarskich, które żąda stałej ochrony swoich przywilejów i ograniczenia konkurencji wyłącznie do usług taksówek. Wszelkie inne przewozy osób powinny mieć według korporacji taksówkarskich takie same obowiązki. To jednak oznacza ograniczanie konkurencji i działanie na niekorzyść obywateli, którzy nie będą mogli świadomie decydować o rodzaju wybieranych usług i będą ponosić wyższe koszty przewozów.

więcej  arrow