Komunikaty FPP

30 maja 2017
FPP: Kary umowne w zamówieniach publicznych – zbyt wygórowane kwoty i wysokie ryzyko kontraktów
Ustawodawca ograniczył do 10% ceny wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaką można żądać od wykonawcy

Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak istnieje zapis mówiący o braku możliwości ich swobodnego ustalania przez zamawiających. Ustawodawca chroni w ten sposób zasadę proporcjonalności, co pośrednio ma również służyć zabezpieczeniu interesów obu stron: wykonawców i zamawiających.

więcej  arrow
23 maja 2017
IGTE i FPP: Polacy skłonni są więcej oszczędzać
Polacy zmieniają swoje nastawienie do oszczędzania

Aż 89% emerytów nie gromadziło oszczędności na starość. Obecnie 40% gospodarstw domowych gromadzi oszczędności na cele emerytalne, a 22,2% wszystkich polskich oszczędności zostało zgromadzonych na ten cel. Jednocześnie 68% z nas skłonnych byłoby przystąpić do programów oszczędzania na emeryturę z dopłatami państwa lub pracodawców.

więcej  arrow
17 maja 2017
FPP: Raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia”
Dobre praktyki w zamówieniach publicznych to korzyści dla zamawiających i gospodarki

Nadużywanie instytucji kary umownej, nierealne terminy dostaw, zbyt długie terminy płatności, wybiórcze stosowanie pozacenowych kryteriów przetargu, brak możliwości negocjacji warunków kontraktu, a także wymuszanie zrzekania się odsetek ustawowych czy zakaz cesji wynagrodzenia – to jak wynika z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich główne bolączki sektora zamówień publicznych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia.

więcej  arrow
9 maja 2017
Dlaczego potrzebujemy oszczędności emerytalnych?

Upowszechnienie dodatkowego oszczędzania na emeryturę podniesie wysokość przyszłych emerytur, zwiększy dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczy zależność polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy.

więcej  arrow