Komunikaty FPP

25 kwietnia 2017
FPP: Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?
Korzyści dla konsumentów i stymulacja rynku pracy

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

więcej  arrow
4 kwietnia 2017
FPP i NRPIP: W 2020 roku zabraknie w Polsce wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych
Braki kadrowe zagrożeniem dla polskiej służby zdrowia

Eksperci podają, że w 2020 r. zabraknie wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad polskimi pacjentami1. Rośnie średnia wieku personelu medycznego, a przeciętnie 46,7% absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych uzyskuje prawo wykonywania zawodu2. Wobec braków kadrowych w tym zawodzie należy zadać pytanie: jak zachęcić młode pokolenie do wykonywania profesji? Kluczowe kwestie – wymagające systemowych rozwiązań – to odciążenie pielęgniarek i położnych pod względem obowiązków nieadekwatnych do ich kwalifikacji, które mogłyby być wykonywane np. przez personel pomocniczy, i zapewnienie wynagrodzenia na poziomie stosownym do wymagającej pracy.

więcej  arrow