Komunikaty FPP

28 marca 2017
FPP: Elastyczne formy zarabiania kołem zamachowym gospodarki i wzrostu PKB
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Rozwoju wspiera małą przedsiębiorczość

Elastyczne formy zarabiania i uaktywnienie małej przedsiębiorczości to jedne z istotnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W tym obszarze kluczowe jest umożliwienie transparentnych warunków prowadzenia działalności dla małej przedsiębiorczości – co jest ważnym założeniem przyjętego Pakietu 100 zmian dla firm. Stworzenie nowych możliwości zarabiania dla osób młodych, wychowujących dzieci, seniorów (55+) czy narażonych na wykluczenie z rynku pracy może stać się ważnym czynnikiem stymulującym wzrost polskiego PKB.

więcej  arrow
21 marca 2017
FPP: Tylko 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce – potrzebne zachęty
Starzejącemu się społeczeństwu grozi paraliż służby zdrowia

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w Szwajcarii współczynnik ten wynosi 16, Szwecji 11, a w Wielkiej Brytanii 9,1. Uwzględniając demografię społeczeństwa polskiego, działanie resortu zdrowia w zakresie polityki kadrowej pielęgniarek i położnych powinno zmierzać do osiągnięcia średniego wskaźnika OECD – 8,8.

więcej  arrow
14 marca 2017
FPP: Zagraniczne inwestycje w Polsce – jak stymulować wzrost gospodarczy w Polsce?
Praca dla Polaków i transfer technologii jako podstawowe założenia

Zachęty fiskalne dla inwestycji zagranicznych w Polsce nie powinny być bardziej korzystne, niż warunki dla firm krajowych. Polska to kraj wystarczająco atrakcyjny z punktu widzenia wielkości rynku, by inwestorzy nie tylko chcieli lokować tu swoje biznesy – aż 97% inwestorów zainwestowałoby w Polsce ponownie1 – ale także rozwijać je w perspektywie długofalowej. Warunkiem powinno być jednak zaangażowanie w rozwój polskiego PKB – czyli przede wszystkim tworzenie miejsc pracy dla Polaków oraz transfer technologii. Dzięki temu zyskają wszyscy obywatele, a także budżet państwa.

więcej  arrow
7 marca 2017
Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera rządowy projekt Konstytucji Biznesu
Wsparcie wolności gospodarczej przez Ministerstwo Rozwoju

Wchodzący w skład pakietu Konstytucji Biznesu projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców ma za zadanie realne wdrożenie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej – co jest od dawna oczekiwane przez polskich przedsiębiorców. Podstawowym środkiem do realizacji tego celu będzie ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej  arrow