Komunikaty FPP

28 lutego 2017
DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
ZAGRANICZNE INWESTYCJE W POLSCE – JAK STYMULOWAĆ WZROST GOSPODARCZY?

28 LUTEGO 2017 R., GODZ. 12.00

Siedziba – Dziennik Gazeta Prawna

Zrównoważony rozwój gospodarczy Polski powinien być oparty na wielu filarach, dlatego ważne jest zapewnienie przez państwo równych szans zarówno inwestorom zagranicznym, jak i polskim firmom. Nowe rozwiązania systemowe – np. zachęty fiskalne – powinny dotyczyć wszystkich, niezależnie od kraju pochodzenia i kwocie inwestycji. Elementy, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarki to m.in.: realizacja skoordynowanej polityki rozwojowej czy kierowanie wsparcia i ułatwień do rodzimych podmiotów gospodarczych.

więcej  arrow
28 lutego 2017
FPP: Program Budowy Kapitału szansą na wzrost oszczędności Polaków
Nowy trzeci filar zagwarantuje realne emerytury

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału (PBK) – opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie rodzimego biznesu przez stworzenie kapitału na inwestycje, przy jednoczesnym zagwarantowaniu obywatelom realnych oszczędności na czas emerytury. Jest on częścią Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma ułatwić reindustrializację, wspomóc rozwój innowacyjnych firm, a także zintensyfikować ekspansję zagraniczną i rozwój społeczny oraz regionalny.

więcej  arrow
21 lutego 2017
FPP: Konieczne uregulowanie zapisów Ustawy o transporcie drogowym
Transparentne przepisy to szansa na uporządkowanie rynku przewozów i wzrost zatrudnienia

Rząd obecnie pracuje nad nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym, której zadaniem jest uregulowanie między innymi kwestii przewozów osób. Wdrożenie transparentnych przepisów pozwoli na uporządkowanie rynku oraz na wzrost zatrudnienia. Kluczowe jest uwzględnienie nowych technologii, aplikacji i innowacyjnych rozwiązań typu ridesharing czy carsharing, które pojawiają się w Polsce, a w Europie czy USA funkcjonują od kilku lat.

więcej  arrow
14 lutego 2017
FPP: Aplikacje mobilne i płatności bezgotówkowe niezbędne dla konsumentów
Rynek ‘access economy’ kluczowy dla rozwoju gospodarki

Aż 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie, a 70% respondentów nie ma problemu z udostępnianiem swoich danych platformom internetowym – wynika z raportu PwC1. Co więcej zakłada się, że do 2025 roku połowa wszystkich transakcji w Europie będzie bezgotówkowa, a już dziś na każdego Europejczyka przypada średnio 800 e-transakcji rocznie2. Tendencję tę umacniają nawyki Millenialsów - aż 70% z nich nie wyobraża sobie życia bez aplikacji mobilnych, a 81% uważa, że usługowe platformy internetowe są warte zaufania3.

więcej  arrow
9 lutego 2017
DEBATA RZECZYPOSPOLITEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
Nowe technologie to szansa na szybszy rozwój gospodarki

W wymiarze fiskalnym cyfryzacja państwa nie tylko przyniesie większe dochody budżetu, ale też polepszy konkurencyjność działania firm i może wpłynąć na wzrost PKB.

więcej  arrow
7 lutego 2017
FPP: obchodzenie minimalnych stawek wynagradzania jest naganne
Kontrole PIP muszą ukrócić nielegalne praktyki

Polski rynek pracy po wejściu w życie ustawy podwyższającej płacę minimalną do 2.000 zł oraz ustanawiającej najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł nie w pełni dostosował się do wymogów prawnych. Odnotowano poważne nieprawidłowości w zakresie realnych kwot wypłacanych pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie. Obchodzenie stawek minimalnych jest naganną praktyką, która w trybie pilnym powinna zostać wyeliminowana na drodze skrupulatnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowe organy powinny również przyjrzeć się stawkom oferowanym w przetargach na zamówienia publiczne, które znacznie odbiegają od rzeczywistego kosztu zatrudnienia pracowników.

więcej  arrow