Komunikaty FPP

12 stycznia 2016
Przedsiębiorco pamiętaj – po 30 dniach od wystawienia faktury można naliczać ustawowe odsetki
Nieterminowe płatności niszczą sektor MŚP – średni czas zapłaty faktury to 3 miesiące i 12 dni

Termin płatności dla podmiotów publicznych – zgodnie z nowelizacją ustawy z 9 października 2015 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych1, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.  – wynosi 30 dni od dnia zakupu lub zrealizowania usługi oraz przekazania za nią faktury2. W transakcjach z podmiotami niepublicznymi termin ten wynosi 60 dni. Zatem, gdy po tym okresie wykonawca nadal nie otrzyma zapłaty od zamawiającego za zrealizowane zamówienie, może – a nawet powinien na podstawie ustawowo przysługującego mu prawa – zacząć naliczać ustawowe odsetki. Wysokość odsetek od przeterminowanych należności ustalono od 1 stycznia do końca czerwca 2016 r. na poziomie 9,5% rocznie.

więcej  arrow