Komunikaty FPP

14 grudnia 2016
FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców
Nowe zasady w relacji państwo – przedsiębiorstwo

Konstytucja Biznesu – pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie polskiej przedsiębiorczości bazując na konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Priorytetem dla rządu jest wprowadzenie nowego Prawa Przedsiębiorców, gdzie zawarte są podstawowe regulacje systematyzujące zasady współpracy urzędów z firmami.

więcej  arrow
6 grudnia 2016
LEWIATAN: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów
Obowiązkowa stawka 13 zł i wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł wymagają waloryzacji

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 142 ust. 5 ustawy PZP w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS, strony umów długoterminowych zobligowane są do renegocjacji zawartych kontraktów – w sytuacji, w której czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Dokładnie taki charakter mają zmiany dotyczące wzrostu płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienia najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł.

więcej  arrow