Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

15 kwietnia 2021
Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości
w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0.

Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0”.

więcej  arrow
 

Media o FPP

15 kwietnia 2021
Polskatimes.pl
Emerytury niższe od minimalnej. Zobacz, kto dostaje tak groszowe świadczenia na konto

19 groszy - tyle wynosi najniższa emerytura wypłacana na Kujawach i Pomorzu. Bardzo niskich świadczeń lawinowo przybywa z roku na rok. Ich obsługa kosztuje często więcej, niż wynosi emerytura.

więcej  arrow
 

 


   

   

Forum Ekonomiczne Krynica 2018