Komunikaty FPP

1 lipca 2020
Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów na Prezydenta RP
Ustawy podatkowe powinny być zatwierdzone 3/5 głosów

Członkowie Rady Przedsiębiorczości postulują podjęcie przez kandydatów na urząd Prezydenta RP szeregu zobowiązań – których realizacja gwarantowałaby, że podpisywane ustawy spełniałyby wysoki standard stanowienia prawa. Dotyczą one także inicjatywy legislacyjnej i konstytucyjnego zagwarantowania, by zmiany przepisów podatkowych wymagały większości 3/5 głosów w Sejmie. Organizacje uważają, że takie rozwiązanie jest potrzebne w obecnej sytuacji – kiedy po wyjściu z okresu najdalej idącego zamrożenia aktywności ekonomicznej gospodarka jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju negatywne szoki. Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma daleko sięgający wpływ na sektor MŚP, które zatrudniają ponad 68% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiadają za tworzenie niecałych 50% PKB w skali całej polskiej gospodarki.

więcej  arrow