Media o FPP

30 września 2019
Inforfk.pl
7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa. Postulaty obejmują: ograniczenie zmian prawa, podniesienie efektywności nowych regulacji, prowadzenie regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (OSR), ekspercką ocenę projektów aktów prawnych, ograniczenie i kumulowanie nowelizacji – wreszcie stanowienie prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenie przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji.

więcej  arrow
27 września 2019
Prawo.pl
Są pierwsze skargi o nakłanianiu do rezygnacji z PPK - mogą być kary

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły pierwsze zgłoszenia o nieprawidłowościach przy tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczą nakłaniania pracowników do rezygnacji z dodatkowego oszczędzania w programie. Skarg może być o wiele więcej, kiedy PPK wejdzie do małych firm. W ich przypadku rezygnacja całej załogi oznacza uniknięcie prowadzenia PPK, a to dla przedsiębiorstw istotne oszczędności.

więcej  arrow
26 września 2019
Dziennik Gazeta Prawna
Mniejszy zus dla firm to nie tylko korzyści. jest kilka pułapek

Mali i średni przedsiębiorcy mogą nie wypracować minimalnej emerytury, jeśli zdecydują się płacić niższe składki. Rząd, promując nowy program 500 minus dla firm, o tym ich nie uprzedza.

więcej  arrow
25 września 2019
Wyborcza.biz
FPP, CALPE postulują powołanie niezależnego podmiotu oceniającego OSR-y

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przedstawiły rekomendacje na rzecz poprawy jakości prawa stanowionego w Polsce i proponują w nich m.in. zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (OSR). W tym celu należałoby - według nich - powołać niepolityczne, niezależne ciało oceniające OSR-y przygotowywane przez projektodawców aktów prawnych, w szczególności przez rząd.

więcej  arrow
24 września 2019
Dziennik Gazeta Prawna
Minimalne emerytury urosną wolniej niż minimalne pensje

W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie poziom 2600 zł, czyli będzie o 16 proc. wyższa.

więcej  arrow
23 września 2019
Rzeczpospolita
Rewolucja w składkach ZUS dla małych firm według PIS

Średnio 500 zł miesięcznie mają zyskać przedsiębiorcy w efekcie zmiany sposobu liczenia składek ubezpieczeniowych. Poważnym ograniczeniem dla ulg mogą być jednak ustanowione przez PiS limity.

więcej  arrow
20 września 2019
Rzeczpospolita
Stare umowy wymagają liftingu

 Czeka nas lawina pozwów w sprawie waloryzacji kontraktów z lat 2015–2017 – mówi prof. Przemysław Drapała.

więcej  arrow
19 września 2019
Prawo.pl
Składki na ubezpieczenie od dochodu - skorzystać może blisko milion przedsiębiorców

Rząd chce, aby składki na ubezpieczenie społeczne były liczone dla małych firm proporcjonalnie od dochodu. Z tego rozwiązania mogłoby skorzystać nawet 78 proc. przedsiębiorców. Zmiany nie musiałyby się wiązać ze stratami dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci szacują bowiem, że wprowadzenie pomysłu mogłoby przynieść dodatkowo nawet ponad 7 mld zł rocznie.

więcej  arrow
18 września 2019
Wyborcza.biz
FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu

Łączny koszt waloryzacji rekompensującej dotychczasowy wzrost cen, w odniesieniu do kontraktów zawartych przez GDDKiA i PKP PLK, wyniósłby 2,3 mld zł brutto, a ok. 0,8 mld zł z tej kwoty bezpośrednio wróciłoby do budżetu państwa, w związku z czym finalny koszt waloryzacji dla sektora finansów publicznych ukształtowałby się na poziomie niewiele ponad 1,5 mld zł, szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Z analizy FPP i CALPE wynika też, że zaniechując waloryzacji państwo poniesie wyższe koszty - związane z m.in. dalszymi opóźnieniami inwestycji i ponownymi przetargami - razem ponad 8 mld zł straty dla budżetu.

więcej  arrow
17 września 2019
Rzeczpospolita
Split payment po nowemu dalej niejasny

Obowiązkowa podzielona płatność wymusi zmianę niektórych rozliczeń i płatności. Problemem będą m.in. wzajemne potrącenia czy stałe przelewy.

więcej  arrow
16 września 2019
Rzeczpospolita
PiS innowacyjnie podnosi podatki

Na każdych 100 zł podwyżki minimalnego wynagrodzenia budżet zarobi około 50 zł. Dlatego rząd kocha płacę minimalną – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

więcej  arrow
13 września 2019
Rzeczpospolita
Obniżki danin nie wystarczą na skok płacy minimalnej

Politycy PiS przekonują,że pracodawców będzie stać na skokowy wzrost płacowego minimum, bo rząd obniża ich obciążenia. – To zbyt mało,by pokryć wszystkie koszty – odpowiadają eksperci.

więcej  arrow
11 września 2019
Puls Biznesu
Głos Przedsiębiorcy lepiej słyszalny

Rzecznik MŚP i Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisały porozumienie promujące aplikację w środowisku biznesowym.

więcej  arrow
10 września 2019
Inforfk.pl
Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) pozytywnie oceniają ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wzmacnia ona pozycję wierzyciela – zwłaszcza firm z sektora MŚP.

więcej  arrow
9 września 2019
Prawo.pl
Trzynasta emerytura kosztem większego deficytu FUS?

W projekcie budżetu na 2020 rok nie zagwarantowano pieniędzy na trzynaste emerytury. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia jednak, że zostaną one wypłacone. Eksperci wskazują, że pomimo zapowiadanych oszczędności wypłata dodatkowego świadczenia może odbyć się kosztem zwiększenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W projekcie budżetu założono bowiem, że ma być on rekordowo niski.

więcej  arrow
6 września 2019
Wp.pl
Wynagrodzenie minimalne jeszcze wyższe. 2,2 mld więcej dla budżetu i punkty u wyborców
Rząd rozważa podniesienie płacy minimalnej do 2500 zł w 2020 roku. - Nie wykluczam dalszej korekty w górę – przyznał w rozmowie z money.pl premier Morawiecki. Dodatkowe 250 zł brutto to jednocześnie świetna PR-owa zagrywka przed wyborami, jak i dodatkowe wpływy do budżetu.
więcej  arrow
5 września 2019
Wyborcza.biz
FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) pozytywnie oceniają ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wzmacnia ona pozycję wierzyciela - zwłaszcza firm z sektora MŚP, podały organizacje. Nowe narzędzia to m.in. zapewnienie sztywnych terminów płatności, ulga na "złe długi" w CIT i PIT, uproszczona procedura zabezpieczająca, a także możliwość interwencji UOKIK.

więcej  arrow
4 września 2019
Dziennik Gazeta Prawna
Mało zapytań do ZUS o wykładnię

Choć przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych wcale nie są jasne, firmy rzadko kierują do organu rentowego wnioski o wydanie pisemnej interpretacji.

więcej  arrow
3 września 2019
Puls Biznesu
Dziesiątki miliardów zniknęły z rynku

Przez rok na speckonta VAT w mechanizmie split payment trafiło aż 65,8 mld zł. Resort finansów mówi o sukcesie, a biznes nie narzeka

więcej  arrow
2 września 2019
Rzeczpospolita
Sejm uchwalił niższy PIT

Około 25 mln osób zapłaci fiskusowi tylko 17 proc. podatku. Ulgi nie dostaną lepiej zarabiający oraz przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową i ryczałtem.

więcej  arrow