Media o FPP

29 sierpnia 2019
Rzeczpospolita
Rząd chce rekordowych składek z działalności

Z projektu budżetu państwa na przyszły rok wynika, że ponad 1,5 mln prowadzących działalność gospodarczą zapłaci w 2020 roku składki wyższe o 120 zł miesięcznie.


Obecny sposób liczenia składek z działalności gospodarczej opiera się bowiem na prognozie przeciętnego wynagrodzenia, jakie rząd wpisuje co roku do ustawy budżetowej. Z projektu budżetu na 2020 rok wynika, że rząd nie zmienił swoich prognoz i nadal zakłada, że to wynagrodzenie wyniesie aż 5227 zł. Liczone od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą wtedy 1069,14 zł i będą o 94,49 zł miesięcznie wyższe od obecnie płaconych składek do ZUS. Po poprzednim rekordowym wzroście składek z działalności od początku tego roku wynoszą one obecnie 974,65 zł miesięcznie.

---------------

– Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy płacone przez przedsiębiorców nieuprawnionych do korzystania z istniejących preferencji wzrosną aż o 9,7 proc. Stanie się tak, mimo że dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ukształtuje się na poziomie 6 proc. – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Przemawia to za koniecznością dokonania zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców. Jej wielkość nie powinna zależeć od prognozowanych wielkości, lecz potwierdzonych danych.

Więcej: https://www.rp.pl/ZUS/308289912-Rekordowe-skladki-z-dzialalnosci-gospodarczej-w-projekcie-budzetu-na-2020-r.html?cid

 arrow powrót