Media o FPP

1 sierpnia 2019
Interia.pl
Dane ZUS potwierdzają prognozy FPP i CALPE

Liczba osób pobierających emerytury z ZUS niższe od minimalnej wzrosła do 279,9 tys. Federacja Przedsiębiorców Polskich szacowała, że, w 2019 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom 280,1 tys. Zdaniem ekspertów liczba osób pobierajacych tak niskie świadczenia będzie rosnąć.


Prognozy FPP były bardzo trafne - według nowych danych ZUS po waloryzacji wartości emerytur w marcu 2019 r. liczba osób pobierających emerytury niższe od minimalnych wzrosła do 279,9 tys.

W konsekwencji odsetek osób otrzymujących emerytury poniżej minimum wzrósł z 4,2% w 2018 r. do 4,9% w 2019 r. FPP szacuje, że, w 2020 r. liczba emerytów otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 324 tys.

---------------

- Prognozujemy, że w 2020 r. 5,5% emerytów ogółem będzie otrzymywać emeryturę "sub-minimalną". Jedynym sposobem na zatrzymanie tych tendencji o potencjalnie katastrofalnych skutkach w wymiarze społecznym jest zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń, gdzie okresy zatrudnienia w tej formie praktyce nie przekładały się na nabycie uprawnień do najniższego gwarantowanego świadczenia.

Pokazuje to konieczność implementacji proponowanej restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych - po uporządkowaniu i wyjaśnieniu przeszłych stanów faktycznych należy wprowadzić zmiany legislacyjne gwarantujące, że każda forma aktywności zawodowej będzie stanowić tytuł do ubezpieczenia społecznego, z którym wiążą się konkretne przyszłe uprawnienia do zabezpieczenia emerytalnego - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej: https://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/dane-zus-potwierdzaja-prognozy-fpp-i-calpe,2624754,1021

 arrow powrót