Media o FPP

29 listopada 2019
Rzeczpospolita
Rośnie ryzyko, że rząd przeje część naszych pieniędzy z OFE

Opłata przekształceniowa z tytułu przeniesienia aktywów z OFE na prywatne IKE będzie silnym wsparciem dla przyszłorocznego budżetu państwa. Ale rośnie ryzyko, że politycy zdecydują finansować swoje bieżące potrzeby polityczne także z naszych oszczędności w OFE.

więcej  arrow
28 listopada 2019
Interia.pl
Dlaczego nie opłaca się zbyt wcześnie przechodzić na emeryturę?

Obecna, bardzo korzystna waloryzacja kapitału emertytalnego pozwala znacząco podnieść emeryturę, jeśli przejdzie się na nią później, niż uprawniają do tego przepisy. Dwa lata dodatkowej pracy podniosą świadczenie i to już na stałe o 30 proc.!

więcej  arrow
27 listopada 2019
Wyborcza.biz
FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Na podstawie znowelizowanej ostatnio Ordynacji podatkowej szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych - można zatem oczekiwać, że ta możliwość zostanie wykorzystana przez Główny Urząd Statystyczny do pozyskania danych niezbędnych do prowadzonych badań statystycznych bezpośrednio od organów administracji podatkowej, dzięki czemu ograniczony zostanie zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

więcej  arrow
26 listopada 2019
Infor.pl
Czynniki ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) proponują rządzącym zmiany organizacyjne i legislacyjne na rzecz ułatwienia zatrudniania cudzoziemców. W latach 2014-2018 cudzoziemcy złożyli łącznie blisko 732 tys. wniosków o legalizację ich pobytu w Polsce – przybywający coraz liczniej do Polski imigranci mogą być sposobem na częściowe rozwiązanie niedoborów na rynku pracy. FPP i CALPE zgłaszają jednak szereg problemów związanych z obsługą cudzoziemców, m.in.: niewystarczające zasoby kadrowe Urzędów Wojewódzkich, obowiązek składania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet przy zmianie stanowiska w ramach jednego kodu zawodu czy brak możliwości „śledzenia” losów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

więcej  arrow
25 listopada 2019
Zadluzenia.com
Sukces białej listy podatników VAT

Utworzenie białej listy podatników VAT jest kolejnym dowodem na to, że rząd bierze pod uwagę sugestie przedsiębiorców w kwestii udrażniania polskiego biznesu. Eksperci pozytywnie oceniają zastąpienie kilku niepełnych wykazów podatników VAT jedną i kompletną listą vatowców. Firmy w końcu mają dostęp do wiedzy niezbędną do prawidłowego rozliczenia dokonanych operacji gospodarczych.

więcej  arrow
22 listopada 2019
Puls Biznesu
Obietnice dla małych, pominięci duzi

Wspieranie mikroprzedsiębiorców jest pożądane, ale bez pomocy większym prywatnym firmom grozi nam słabszy wzrost i dalszy spadek innowacyjności — alarmują eksperci

więcej  arrow
21 listopada 2019
Inforfk.pl
Można sprawdzić status czynnego podatnika VAT na dowolny dzień

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że dzięki funkcjonującej od września 2019 roku tzw. białej liście podatników VAT przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia nie tylko bieżącego statusu podatnika VAT, ale także stanu obowiązującego na dowolny dzień.

więcej  arrow
20 listopada 2019
Rzeczpospolita
PiS wycofuje pomysł wyższych składek do ZUS

Gorący wtorek w Sejmie – Prawo i Sprawiedliwość jednak nie będzie pracować nad zniesieniem tzw. 30–krotności, a premier wygłasza exposé i apeluje o zmiany w konstytucji.

więcej  arrow
19 listopada 2019
Rzeczpospolita
Trudniej o zasiłek z ZUS

Pieniądze za czas choroby dostaniemy dopiero po 90 dniach pracy na etacie i 180 prowadzenia biznesu.

więcej  arrow
18 listopada 2019
Prawo.pl
Firmy boją się niejasnych przepisów

Aż 76 proc. polskich przedsiębiorstw uważa, że niejasne lub niespójne przepisy będą w przyszłym roku negatywnie wpływały na prowadzenie biznesu. Zdaniem organizacji zrzeszających przedsiębiorców priorytetem powinno stać się zapewnienie stabilności i przewidywalności stanowionego prawa. Federacja Przedsiębiorców Polskich ma receptę na poprawę legislacji

więcej  arrow
15 listopada 2019
Rzeczpospolita
ZUS przetestuje politykę

Znaczna podwyżka składek dla najlepiej zarabiających nie przejdzie, ale możliwa jest wersja łagodniejsza.

więcej  arrow
14 listopada 2019
Dziennik Gazeta Prawna
Przyszłoroczne budżety płacowe z trudem, ale da się przyciąć

Takiej kumulacji czynników mających wpływ na wzrost wydatków na wynagrodzenia dawno nie było. Przedsiębiorcy szukają sposobu na wyjście z sytuacji, a prawnicy podpowiadają możliwe rozwiązania. Eksperci zastrzegają jednak, że bez dobrej woli załogi może się nie udać.

więcej  arrow
13 listopada 2019
Rzeczpospolita
Zaszczepią, ale stawiają warunki

W zamian za poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków firmy chcą ułatwień w ściąganiu pracowników zza granicy.

więcej  arrow
12 listopada 2019
Polskieradio.pl
"Rządy Pieniądza": na tle Europy różnice w płacach Polek i Polaków są niewielkie

Polska w rankingu zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn wypada dobrze - luka to tylko ok. 7 proc.  Europejska średnia to 16 proc. W opinii gości "Rządów Pieniądza" Marka Kłoczko, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich, wynika to z potrzeb rynku pracy, wysokich kwalifikacji polskich kobiet i uwarunkowań kulturowych. W minionym tygodniu obchodzony był Europejski Dzień Równych Płac.

więcej  arrow
8 listopada 2019
Prawo.pl
Pracujący emeryci nie szybko zasypią dziurę w FUS

W najgorszym wariancie prognozy ZUS - w 2024 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie potrzebował aż 85 mld złotych dotacji z budżetu państwa. Polacy muszą pracować dłużej, bo to jedyny sposób, by uniknąć kryzysu finansów publicznych - wskazują eksperci. Problem w tym, że trudno będzie ich do tego przekonać, choć widać i pozytywne zmiany - w ciągu ostatnich 4 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 30 procent.

więcej  arrow
7 listopada 2019
Prawo.pl
Zasady kremacji zwłok wymagają pilnego uregulowania w przepisach

Spopielanie zwłok wyłącznie w drewnianej trumnie i potwierdzane certyfikatem – to niektóre z propozycji zmian w prawie, dotyczących procedury kremacji. Według ekspertów nowe przepisy są konieczne ze względu na ochronę środowiska, identyfikację i weryfikację zwłok poddawanych kremacji i balsamowaniu oraz zasady prowadzenia zakładów spopielania.

więcej  arrow
6 listopada 2019
Infor.pl
Kremacja zwłok - brak regulacji prawnej

Obecnie kremacji poddaje się aż 40% zgonów. Aktualny stan prawny nie przewiduje natomiast uregulowań dotyczących zasad dokonywania kremacji zwłok. Ma to niekorzystny wpływ na: dochodzenia praw i odszkodowań w sytuacji niewykonania albo wadliwego wykonania usługi, ochronę środowiska czy konkurencyjność usług pogrzebowych.

więcej  arrow
5 listopada 2019
Rzeczpospolita
500+ dla firm? Skorzystają nieliczni

Ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne będą obwarowane wieloma warunkami. W efekcie bardziej opłacalne może być założenie firmy np. w Czechach.

więcej  arrow
4 listopada 2019
Rzeczpospolita
Wyższa emerytura? Dłużej pracuj!

Polacy są wśród pracujących najkrócej w Europie, a pobierają świadczenia coraz dłużej. W tej sytuacji najlepiej byłoby podnieść wiek emerytalny, ale rząd nie chce o tym słyszeć.

więcej  arrow