Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

19 września 2017
FPP: Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
Warunki umów nie powinny być jednostronnie kształtowane przez zamawiających

Prawo zamówień publicznych zakłada ochronę interesów obu stron – zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami prawa wykonawca ma prawo zadawać pytania i wpływać na warunki ewentualnej umowy. Oznacza to, że w równym stopniu zamawiający, jak i wykonawca mogą wpływać na treść zawieranej umowy.

więcej  arrow

Media o FPP

20 września 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Warunki umów nie powinny być jednostronnie kształtowane przez zamawiających

Zamawiający jak i wykonawca powinni w równym stopniu przyczyniać się do kształtu umowy o zamówienie publiczne. Tymczasem, w głównej mierze to zamawiający ustanawiają wszystkie warunki, co godzi w podstawowe prawa wykonawców i pozbawia wiele podmiotów możliwości ubiegania się o zamówienie - zaznacza Federacja Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow

 

  ogólny / DEBATA_ZAGRANICZNE_INWWESTYCJE___JAK_STYMULOWAĆ_WZROST_GOSPODARCZY.jpg
   
ogólny / POPRAWIONA_DEBATA_ZUS_FPP.jpg
   
 Konferencja